לשכת ראש המועצה

מנהלת הלשכה: אוראל קהת
מזכירת הלשכה: ריקי דהן
טלפון: 04-9539212
פקס: 04-9931010

מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה: יריב אביטל
עוזרת מנכ"ל: לאה דהאן
טלפון: 04-9539206
פקס: 04-9533856
מייל: leha@kiryat-tivon.muni.il
כתובת: המועצה, כיכר בן גוריון 1

כספים

גזברית המועצה: סיון לוי
מזכירה: שולי כהן
טלפון: 04-9539202, פקס: 04-9830794
מייל: shuli@kiryat-tivon.muni.il
קבלת קהל: בתאום מראש

חינוך

מנהלת המחלקה: טלי רביב קרויטורו
מזכירת המחלקה: עופרה קרקליס
טלפון: 04-9539208
פקס: 04-9539257
מייל: ofra@kiryat-tivon.muni.il

מינהל הנדסה

מהנדס המועצה: אדריכל אסנת ברש
מזכירת המחלקה: חדווה פלג
טלפון: 04-9539210
פקס: 04-9931496
מייל: peleg@kiryat-tivon.muni.il
כתובת: בניין המועצה, רח' החורש 2
פגישות עם המהנדסת, רק בתיאום טלפוני

תפעול

תפעול: ג'קי בן יקר
מזכירה: מירב ועקנין
מייל: merav@kiryat-tivon.muni.il
טלפון: 04-9539295, פקס: 04-9535783
כתובת: מחסני המועצה,
סמוך לבית העלמין אלרואי

המחלקה לשירותים חברתיים

מנהלת המחלקה: תמי בן חמו
מזכירת המחלקה: טובה קרקליס-מ"מ אסתר נטוביץ
טלפון: 9539201
פקס: 9539263
מייל: revacha@kiryat-tivon.muni.il
קבלת קהל: באופן אישי ובתאום מראש בלבד

גבייה

מנהלת המחלקה: גניה בן נון
טלפון: 04-9539292
קבלת קהל:
ימים א', ב, ג' ו-ה' :12.30- 08.00.
אחה"צ יום ג' - 16:00-18:00
רביעי ושישי אין קבלת קהל

הנהלת חשבונות

שירלי גולן : 04-9539228
מייל: bookkeeping@kiryat-tivon.muni.il
פרויקטים: יעל שכטר 04-9539229
מייל: tabar@kiryat-tivon.muni.il
ספקים: עינב מלכה 04-9539230
מייל: hhsa@kiryat-tivon.muni.il
גבייה ובנקים: פאני נגלר 04-9539227
מייל:fani@kiryat-tivon.muni.il 

פניות הציבור

אחראית פניות הציבור: ענת גלעדי
טלפון: 04-9539256
פקס: 04-9537156
מייל: anat@kiryat-tivon.muni.il
קבלת קהל: בתיאום טלפוני ומראש.

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור: יניב זימן
טלפון: 04-9539194
מייל: mevaker@kiryat-tivon.muni.il
קבלת קהל: תיאום טלפוני ומראש.

בטחון ופיקוח

מנהל המחלקה: אלי זיו
מזכירת המחלקה: אלייה יהודה
טלפון: 04-9539279
מייל: eliya@kiryat-tivon.muni.il

שרות הפסיכולוגי

מנהל: הדר ארז
מזכירה: חני דוידאן - לוי
מייל: hani@kiryat-tivon.muni.il
טלפון: 9537181- 04, פקס: 04-9835650
מזכירות: ימים א', ג', ד' – 8:00-15:00
ימים ב', ה' – 8:00-13:00
פגישות בתיאום מראש.
כתובת: רחוב הכרמל 1 א'

מליאת המועצה המקומית

רשימת חברי מליאת המועצה,
פרוטוקולים ישיבות המליאה.
חדשות המליאה ועוד

דוברות

דוברת המועצה: עדנה פרידמן
טלפון: 04-9539246
פקס: 04-9537136
מייל: doveret@kiryat-tivon.muni.il
כתובת: בניין המועצה, כיכר בן גוריון 1