מתווה הקרן לערבות הדדית - מונגש

תושבים יקרים.

כפי שפורסם בציבור – מוקמת בימים אלו "קרן לערבות הדדית". ילדים ומשפחותיהם תושבי הקריה נפגעי מגפת הקורונה וזקוקים לסיוע – מוזמנים לפנות לקרן.

הקרן תעניק סיוע כספי לתושבים שיימצאו זכאים לכך ע"י ועדת התמיכות של הקרן.

להורדת טופס בקשה יש להיכנס לקישור - כאן! 

את הטופס המלא והמסמכים הנדרשים יש להעביר למזכירות עמותת "מעומק הלב"

בדואר אלקטרוני:  [email protected]

או בדואר לת.ד. 1060 קרית טבעון.

הקרן תשתדל לדון בבקשות קרוב ככל הניתן להגשת הבקשה.

 ***  לשאלות ולבירורים הנכם מוזמנים ליצור קשר דרך מייל העמותה
[email protected] 


בכבוד רב,

איתן קלמר

יו"ר העמותה

למתווה  הקרן (תכן לא מונגש) - לחץ בקישור הבא!