מטרת השרות היא לתת מענה וסיוע בהתמודדות היום יומית עם קשיים שונים הקשורים בחיי הילד ומשפחתו, החל מקשיי הסתגלות למקום חדש, קשיים לימודיים עד סיוע בבעיות חברתיות והתנהגותיות.
ברשותן של העובדות הסוציאלית במחלקת השירותים החברתיים בקרית טבעון עומדות מגוון אפשרויות וכלים טיפוליים באופן פרטני, קבוצתי וקהילתי כאשר במהלך כל הליך היא מסתייעת ומתייעצת בעובדת סוציאלית מומחית, יועצים חינוכיים, מדריכי נוער, קציני מבחן ושימוש במסגרות קהילתיות. 
אוכלוסיית היעד של השירות היא ילדים בגילאי 0 עד 18, הנמצאים בקשיים ומצבים בהם יש חשש להתפתחות מצב של מצוקה אישית או משפחתי כגון מחלות, מוות במשפחה, התעללות פיזית,נפשית, מינית, עוני וכדומה. 

סל פתרונות סיוע לילדים במסגרות קיימות

א. מסגרות חוץ ביתיות כגון: משפחות אומנה, פנימיות, מרכזי חרום וכו'. 
ב. מסגרות קהילתיות יומיות כגון מעון יום, צהרונים, חוגים ומועדוניות:

מועדוניות לילדים
פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך במועצה. במסגרת המועדונית, הילדים מקבלים טיפול אישי וקבוצתי להעצמה רגשית, שיפור קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית חברתית,סיוע בהכנת שיעורי בית וארוחה חמה. כמו כן נעשות במועדוניות פעילויות משותפות לשיפור הקשר בין הילדים להוריהם וכן הדרכת הורים. צוות המועדוניות מקצועי והוא כולל עובדת סוציאלית,
מדריכה ראשית, אם בית ומתנדבים. בכל מועדונית עד 15 ילדים. 

מועדוניות לנוער - מיועדות לבני 14-18
המועדונית מפעילה מגוון גדול של פעילויות העשרה בתחום הלימודי, החברתי והתרבותי. במועדונית ניתנות תוכניות נוספות בתחום: כישורי חיים, יחסים במשפחה, תקשורת ועוד.  המועדונית פועלות
פעמיים בשבוע. מיועדות לבני 14-18. בכל מועדונית עד 15 נערים. 

בית חם לנערות
התוכנית נותנת מענה לנערות לאחר שעות הלימודים, יצירת מסגרת
 חברתית תומכת בגישה טיפולית, העצמה אישית, שיפור הדימוי העצמי, בניית זהות אישית, למידת כשורי חיים, מניעת נשירה מביה"ס ותרומה לקהילה. בבית מתקיימות פעילויות העשרה לשעות הפנאי, סדנאות שונות, פעילות קיץ ושיחות עם אנשי מקצוע. בכל תוכנית עד 15 בנות. 

ועדות לתכנון תוכניות טיפול והערכה לילדים

הוועדה מהווה מסגרת לדיון מקצועי בעניינם של קטינים ומשפחותיהם. הועדות מתכנסות לצורך אבחון וקבלת החלטות לגבי תוכניות טיפול בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שירותי הרווחה. 
בוועדות משתתפים אנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, ההוראה, ביקור סדיר, עבודה סוציאלית וייעוץ חינוכי. הצוות הרב מקצועי בשיתוף עם ההורים בונה תוכנית לקידום ושיקום ילדים בקהילה ו/או מחוץ לה. במהלך 2010 התכנסה הוועדה 28 פעמים.

השירות בתחום ילד והנוער במחלקה לשירותים חברתיים ניתן באמצעות עובדות סוציאליות מקצועיות ומיומנות ברמה גבוהה, בעלות ניסיון, בעלות התמחות ממוסד מוכר בתחומי הטיפול הפרטני, הקבוצתי והקהילתי.