פעילות בשנת 2013 במסגרת חוק חופש המידע 

טופלו כחמש פניות שהופנו למנכ"ל המועצה יאיר אודם, האחראי על יישום חוק חופש המידע. 
כל הפניות הנ"ל נענו בפרק זמן קצר מאוד {עד שבוע מיום הפניה}. 
בנוסף, היו עוד שלושה פונים, אשר התבקשו לשלם בקופת המועצה בגין אגרת חופש המידע, אך הם סרבו. בזאת תם הטיפול בפנייתם.