מערך עבודה לשנת הלימודים תשע"ח

 

שם

ביה"ס

גנים

הדר ארז

שקד - אנתרופוסופי (חצי)

שקד , יבנה, אלרואי

ענבל שיין-שדמי

חטיבת הביניים – ח', ט'

חב"ד, ארז תאנה, נוריות ולילך

שרון פרנקל

קרית-עמל – יסודי
מתכללת תיק הגנים מול הרשות

אלונים ואלה

עדית מידן-ברויז

נרקיסים – יסודי

נרקיסים, ציפורנים, קורצ'ק ואורים

לימור שידלוב

מיתרים

שקד (חצי)

אורן

דינא בראנסה

תיכון

רימונים, שושנים, ינאית ויקינטון (שפתי)

שני קראון

חטיבה - ז'

צבעוני, הבונים ותמר

יונתן בנוביץ'

רימונים - יסודי

חצב וסחלב (שפתי)