להלן שעות קבלת הקהל במחלקות המועצה 

ימים א' ב' ג' ה' 08:30-12:30 (יש לשים לב לפירוט לפי המחלקות השונות)
יום ג' 16:00-18:00
יום ד' אין קבלת קהל
זימון תור למחלקות ארנונה, גביה, פיקוח והוועדה לתכנון ובנייה - מתבצע דרך אתר המועצה 
- לזימון תור > לחץ כאן
פניות גם באמצעות הטלפון- לרשימת הטלפונים - לחץ כאן!
ניתן לפנות גם בדואר אלקטרוני - לפנייה למחלקות השונות במייל - לחצו כאן!

לפניה למחלקת גביה - לחץ כאן!
טלפון המוקד: 04-9539239

וואטסאפ מוקד המועצה: 052-7566106
וואטסאפ להודעות המועצה:   052-9597801

ראש המועצה

קבלת קהל בתאום מראש

04-9539212
המועצה, כיכר בן גוריון 1

פניות הציבור

קבלת קהל בתאום מראש

04-9539256
המועצה, דולב 6

רישוי עסקים

קבלת קהל בתאום מראש

טלפון: 04-9539297.
מחסני המועצה, ליד בית העלמין באלרואי.

שירותים חברתיים

קבלת קהל בתאום מראש

04-9539201
המועצה, כיכר בן גוריון 1

גבייה

שעות קבלת קהל
לזימון תור מראש לחץ כאן>

ימים א' ב' ג' ה'
08:30-12:00
יום ג' 16:00-18:00
יום ד' אין קבלת קהל

מענה טלפוני
בין השעות 12:00 עד 13:30 
טלפון: 04-9539292

חינוך

קבלת קהל בתאום מראש

ימים א' ב' ג' ה'
בין השעות 08:30-12:30
יום ג' 16:00-18:00
יום ד' אין קבלת קהל
טלפון: 04-9539208

פיקוח

קבלת קהל בתאום מראש
לזימון תור מראש לחץ כאן>

ימים א' ב' ג' ה'
בין השעות 08:30-12:00
יום ג' 16:00-18:00
יום ד' אין קבלת קהל
טלפון: 04-9539279

מנהל הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה

קבלת קהל בתאום מראש
לזימון תור מראש לחץ כאן>

בנושאי רישוי יש לפנות לטלפונים שמספרם:
4-9539209, 04-9539210
בשעות 12:00-13:00
יום ד' אין קבלת קהל

התקשורת המומלצת היא בהודעת מייל לפי רשימת המיילים באתר

השרות הפסיכולוגי

קבלת קהל בתאום מראש

9537181- 04
רחוב הכרמל 1 א'

שירות וטרינרי

קבלת קהל לחיסונים:

יום שלישי 17:00-19:00
יום חמישי 09:00-11:00

טלפון: 04-9537171
רחוב: חנה סנש 2