• פחי האשפה מהווים מוקד משיכה עיקרי בתוך הישוב לחזירי הבר.
   
 • בחודש יוני 2020 המועצה תתחיל בפרויקט קיבוע של פחי האשפה במספר רחובות בקרית טבעון.
   
 • הקיבוע מיועד למנוע מן החזירים להפוך את פחי האשפה ולאכול את תוכנם.
   
 • תושב שלא מעוניין שהמועצה תתקין קיבוע בפח שברשותו, יודיע על כך בהודעת WhatsApp  למוקד המועצה  בטלפון: 052-9597801   או בהודעה טלפונית למוקד המועצה 04-9539239 עד ליום 25 יוני 2020.

  *התושב יידרש לקבע בעצמו את הפח, למניעת התפזרות לכלוך לתחום השטח הציבורי.
   
 • תושב שלא יודיע למועצה על התנגדותו לביצוע הקיבוע על ידי המועצה, כאמור לעיל, ייחשב כמי שנתן הסכמתו לביצוע הקיבוע על ידי המועצה.

מצ"ב תמונות הממחישות את אופן הקיבוע.

קיבוע פח מסוג בטונדה

 קיבוע בפח בעמוד

 קיבוע בפח סמוך לקיר

 קיבוע בפח בעמוד

 קיבוע בפח סמוך לקיר