הדרכה


אחת לשנה נערכות פגישות של וטרינר המועצה עם תלמידי כיתות ו'. במהלך הפגישה נידונים נושאים וטרינריים שונים תוך דגש על מחלת הכלבת, איסוף צואה, צער בעלי חיים ועוד.


תחנה לבדיקות משנה

 
השירות הווטרינרי בטבעון מפעיל שתי ווטרינריות בתחנה לבדיקות משנה הממוקמת באתר מפעלי העמק, ליד מגדל העמק. בתחנה זו נבדקות משאיות המובילות מוצרי בשר אל בתי העסק בכל החלק הצפוני של מדינת ישראל. פעילות זאת מונחית וממומנת על ידי מרכז שלטון מקומי.