תשלום בהמחאות:

קיימת אפשרות לפריסת החוב בתשלומים: במשרדי מחלקת הגבייה ברשות.
חשוב לדעת!
1. אי כיבוד של אחת ההמחאות יוביל מיידית לפתיחת הליכי אכיפה.
2. אי כיבוד 3 המחאות ברציפות יוביל לביטול העסקה כולה,הטלת אגרת משיכת השקים על החייב ולנקיטת צעדי אכיפה.

 חשוב לדעת

1. כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה כדוגמת: הגשת תביעות משפטיות, עיקולי מיטלטלין, עיקולי חשבונות בנק, עיקולי שכר, עיקול דמי שכירות ועוד. אל תדחה!
2. הגשת בקשה להנחה או הגשת השגה בנוגע לחיוב, אינן מאפשרות דחיית התשלומים וכל טענה מסוג זה דינה

להידחות.
3. לנוחותך! מגוון מסלולי תשלום המאפשרים לך לשלם במועד ולהמנע מצבירת חובות.