תשלום במזומן:

ניתן לשלם במזומן, את הודעת התשלום הדו חודשי או כל שובר תשלום שהונפק מאגף הגבייה, במקומות הבאים:

1. בכל סניפי הבנקים.
2. בבנק הדואר בסניף העירייה או בכל הסניפים בנק הדואר.
3. באינטרנט.