טבלת אנשי קשר - מינהל כספי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סיון לוי גזברית המועצה 04-9539202 [email protected]
שולי כהן מזכירת המחלקה 04-9539202 [email protected]
שירלי גולן חשבת אגף כספים 04-9539228 [email protected]
פאני נגלר מנה"ח התאמות בנק 04-9539227 [email protected]
עינב מלכה הנה"ח ספקים 04-9539229 [email protected]
הילה לבנדולה אחראית נושא תב"ר וגיוס משאבים 04-9539255 [email protected]
אירה גולד מנהלת מדור שכר 04-9539238 [email protected]
נועה ארז נתנאל אחראית רכש 04-9539276 [email protected]
גניה בן נון מנהלת מחלקת גביה 04-9539224 [email protected]
זיוה דוידי קופאית המועצה 04-9539270 [email protected]
אמירה זרעיני אכיפת גביה 04-9539275 [email protected]
סמר שקור פקידת גביה 04-9539215 [email protected]
מריה בן אורי פקידת גביה 04-9539226 [email protected]
סתיו אטיה פקידת גביה 04-9539280 [email protected]
מוקד גבייה 1700-704-411
אחראית נושא מכרזים והתקשרויות 04-9539225 [email protected]
דוד אלימלך סגן גזברית המועצה 04-9539230 [email protected]