רשיון עסק/היתר זמני

אנו מבקשים להוציא רישיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, בהתאם לנתונים אלו.

סיבת הבקשה * שדה חובה

פרטי העסק

האם קיימת נגישות לבעלי מוגבלויות * שדה חובה

מקום כללי * שדה חובה

פרטי בעלי העסק

פרטי העסק הקודם במבנה

כתובת למשלוח דואר * שדה חובה

נספחים מצורפים

Browser not supported