טפסים נדרשים:

  1. כתב הצהרה להורים גרושים / חיים בנפרד / אינם נשואים / יחידניים

  2.  הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי 

  3. צילום ת.ז וספח עדכני של שני ההורים

תושבים חדשים

  1. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עוברים
  2. חוזה רכש / שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת עתידית למגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות

חשוב: על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של הנרשם.

 


יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️

 

1
פרטי הילד/ה
2
פרטי הבקשה
3
פרטי ההורה/הורים
4
צירוף קבצים
5
אישור

הרשמה לגני הילדים תשפ"ב

 

פרטי התלמיד

מין * שדה חובה

 

כתובת

 

 

 

מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה * שדה חובה

האם מעוניינים במסגרת צהרון * שדה חובה

האם יש צורך בהנגשה * שדה חובה

יש למלא טופס הנגשה

סטטוס ההורים * שדה חובה

פרטי ההורה (הורה 1)

 

פרטי ההורה (הורה 2)

חובה למלא כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת

הורה יחידני אינו/ה נדרש/ת למלא


להורדת כתב ההצהרה (מילוי ידני) 

להורדת טופס ההתחייבות (מילוי ידני)


 

האם הנך תושב חדש בקרית טבעון * שדה חובה

 

 

אישור הרושמ/ת

מעמד הרושמ/ת * שדה חובה

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את התלמיד לגן אחר. *אם הרושם אינו הורה של הנרשם יש לצרף הרשאה.

Browser not supported