בקשה ללימודים בבית ספר / גן מחוץ לתחומי המועצה

 

 

סטטוס הורים * שדה חובה

אנו החתומים מטה

יש לצרף לבקשה:
 • בקשתכם תטופל רק עם צירוף כל המסמכים הנ"ל.
 • הבקשות ידונו במהלך חודש יוני.
 • הבקשה תידון בועדה במועצה תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון.
 • תשובה סופית תינתן עד לסוף חודש יולי.
 • תשובה חיובית אינה מהווה הסכמת הרשות לתשלום אגרת חוץ והסעות. 
 • במקרים הרלוונטים נדרשת התחייבותכם לתשלום אגרת חוץ לרשות בה מבוקש השיבוץ. 

  אני החתום מטה, מצהיר כי כל הפרטים שנרשמו והודגשו על ידי הינם נכונים

  Browser not supported

  Browser not supported