רישום נוסף ואחרון
 

ההרשמה לגני הילדים וכיתות א' לשנה"ל תשפ"ב


הרשמה מאוחרת לגני הילדים וכיתות א'
תתקיים בין התאריכים:

6.4.2021 ועד 15.04.2021  ותתבצע  בקישור כאן! באתר המועצה

 

 

שימו לב!
לאור השנה המורכבת שעברה על כולנו, הרשות המקומית לא תבצע רישום ידני במשרדי המועצה, לכן אנו מבקשים מכל ההורים לבצע את הרישום באתר המועצה.

במידה וקיים קושי במהלך הרישום, יש לפנות למזכירת המחלקה לחינוך, עופרה קרקליס ובמייל בלבד:
ofra@kiryat-tivon.muni.il

היא תשוב אליכם ותלווה אתכם טלפונית לאורך הרישום.

 


 

טלי רביב קרויטורו
מנהלת מחלקת חינוך
04-9539208

עופרה קרקליס
מזכירת המחלקה
04-9539208

אודי שניצר
מנהל תחום נוער
04-9539248

טלי חגי
מנהלת מדור גני ילדים
04-9539283

אורי ארז
אחראית הסעות בחינוך המיוחד
04-9539221

אורלי זיו
קצינת ביקור סדיר
04-9539235

אלי זיו
קב"ט מוסדות חינוך
04-9539279

מירי ליס
קצינת ביקור סדיר
04-9539236