דלג לתוכן העמוד

קול קורא לנותני שירות בתחום ליווי והדרכה מקצועית למדריכות חינוכיות (סופרויז'ן) ביחידה לגיל הרך, תחום לידה עד שלוש

קול קורא

לנותני שירות בתחום ליווי והדרכה מקצועית למדריכות חינוכיות (סופרויז'ן)

ביחידה לגיל הרך, תחום לידה עד שלוש

מחלקת חינוך מועצה מקומית קריית טבעון

מתוקף קול קורא: קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לצורך הפעלת הדרכת חינוך - טיפול במעונות היום בשנה"ל תשפ"ד, הרשות באמצעות מנהלת לידה עד שלוש מחויבת ליצור עבור המדריכות החינוכיות במסגרות לידה עד שלוש, ליווי והדרכה מקצועית (סופרויז'ן).

ליווי והדרכה מקצועית (סופרויז'ן) הינו מסגרת שמטרתה ללוות, לכוון ולאפשר מרחב להתפתחות מקצועית עבור המדריכות החינוכיות במסגרות לידה עד שלוש.

קול קורא זה יצא כדי לאתר מדריכות.ים מוסמכים לליוי והדרכה מקצועית למדריכות חינוכיות במסגרות של לידה עד שלוש במועצה מקומית קריית טבעון (להלן: המועצה) על פי התנאים המפורטים להלן:

  1. העומד בדרישות המפורטות מטה מוזמן.נת בזאת להגיש את מועמדותו.ה כמדריך.ה מוסמכ.ת לליווי והדרכה מקצועית למדריכות חינוכיות במסגרות לידה עד שלוש (להלן: נותן השירות).
  2. תבחן עמידה של נותן השירות בתנאי הסף, בדרישות המקצועיות כולל התרשמות לאחר ראיון אישי לשביעות רצון המועצה.
  3.  אין המועצה מתחייבת להתקשרות עם נותן שירות זה או אחר, הכל בהתאם לצרכי המועצה מעת לעת.
  4. המועצה רשאית להתקשר בחוזה נותן שירות (בנוסחו כמצורף לקול קורא זה) עם מי מהמועמדים שעברו כנדרש, בהתאם לבחירתה, התרשמותה ושיקול דעתה המקצועי.
  5. מועמד אשר המועצה פנתה אליו להתקשרות עימה, רשאי לבחור אם לתת את השירות (ואז בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה בקול הקורא המצ"ב) או שאינו זמין/אינו מעוניין למתן השירות באותה העת.
  6. המחירים הינם כנקוב בקול קורא זה.
  7. המועצה רשאית בכל עת להפסיק את ההליך נשוא קול קורא זה.
  8. המועצה רשאית מעת לעת לעדכן את תחומי מתן השירותים הנדרשים.
  9. המועצה רשאית להתקשר עם נותני שירות שזכו בהליכים קודמים במועצה.

למידע נוסף, אנא קראו את קובץ הקול הקורא השלם משמאל>>