אושר תקציב המועצה  לשנת 2022 והוא יעמוד על 127.6 מיליון ₪


מליאת המועצה המקומית קרית טבעון אישרה השבוע ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת 2022, תקציב בסך של  127.6 מיליון ₪ (לעומת 120.6 בשנת 2021), אשר נבנה תוך שימת דגש על איזון תקציבי מחד ומקסום העשייה מאידך.
מאחר ואת המהלך הובילו בגאון גזברית המועצה, סיון לוי וסגנית ומ"מ ראש המועצה, סיגלית עין קדם, פנינו אליהן עם מס' שאלות לגבי התקציב:

מה הבשורות הגדולות בתקציב? 
מ"מ ראש המועצה סיגלית עין קדם : "ראשית ולפני הכל סיימנו שנת תקציב מאוזנת ושמרנו על עצמנו כרשות איתנה, דבר שהוא לא פשוט במציאות המשתנה בה אנו חיים. 
אנחנו שמחים לבשר כי הפעילות המתוכננת לשנת הכספים 2022 מגלמת גידול והרחבה כללית של השירותים לתושב. החל בהתמודדות עם משבר הקורונה תוך מתן שירותים דיגיטליים, העמקת ההשקעה בחינוך הן בתשתיות והן בתכניות פדגוגיות, מתן מענה וסיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים המקומיים – אם באמצעות הגברת תנועת התושבים במרכזים ואם על דרך שיפור הנראות והקלה בתשלומי הארנונה ועוד. כל זאת תוך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, גיוס ואיגום משאבים. 

בשורות התקציב לפי תחומים עיקריים:
•    שפ"ע (שיפור פני העיר) – בשנת 2021 התחלנו בתנופה משמעותית לשיפור הנראות והניקיון ביישוב. השקענו במרכזי מחזור חדשים, שדרגנו מגרשי ואולמות ספורט ונמשיך ביתר שאת גם בשנת 2022. השקעה תקציבית משמעותית בהיקף של כ- 3 מש"ח (שוטף ותב"רים) לתיקון מדרכות, ריבוד כבישים, העמקת הניקיון, תיקונים בטיילת שבקרית חרושת ועוד.
•    חינוך – בשנת 2022 נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כולל עליה של כ-1.4 מיליון ₪ בתקציב ומתן מענה  לכל הגילאים. 
המשכנו לתת מענה גם בנושא ההסעות כולל מיצוי זכויות התושבים לתחבורה ציבורית הולמת.
•    חיזוק והגברת תחושת הביטחון באמצעות מצלמות ברחבי היישוב, הרחבת היקף פעילות מחלקת הביטחון של המועצה והשקעה משמעותית בתחום החרום.
•    תרבות ופנאי לרווחת התושבים – הרחבת ההשקעה בתקציבי התרבות והאירועים כולל חיזוק גופי הבת של המועצה לטובת פעילות פנאי רחבה יותר. כמו כן, גידול בתקציבי אחזקת אולמות ומגרשי הספורט לטובת המשתמשים.
•    שירותים חברתיים – מתוך תפיסה של יישוב משלב ומתן סיוע לכל מי שזקוק לכך הרחבנו את תקציב השירותים החברתיים ביישוב בסכום של כ-2 מיליון ₪ לטובת יוזמות ופרויקטים חדשים ומתן מענה לגידול בכמות התושבים הצורכים את שירותי המחלקה (בעלי צרכים מיוחדים, ותיקים, ילדים במשפחות אמנה ועוד).
•    איכות הסביבה בדגש על קיימות והתייעלות אנרגטית, כולל תקציב למנהל ייעודי לתחום, קידום פרויקטים לטובת סביבה ירוקה וחיסכון כספי משמעותי.
•    התייעלות הכוללת אופטימיזציה של נכסי הרשות ומיצוי הכנסות מנכסים אלו, העמקת גיוס כספים, חיסכון ובקרה על הוצאות החשמל והמים, התייעלות אנרגטית ועוד.

מה האתגרים הגדולים בתקציב ? 
גזברית המועצה סיון לוי: "שנת 2022 מציבה בפנינו אתגר הנובע מעיבויי השירותים לתושב, השלכות הסכמי שכר קיבוציים, העלאת שכר מינימום  ומהתייקרות במכרזים בתחומים שונים לרבות תחום עובדי הקבלן. כל אלו משפיעים באופן ישיר על הוצאות הרשות תוך קבלת שיפויי חלקי בלבד, אם בכלל. אכלוס השכונה החדשה מטיל עומס על התקציב השוטף, עומס אשר ילך ויגדל, וזאת לאור הפער בין עלות מימון השירותים אשר גבוהה יותר מההכנסה מארנונה למגורים. התייעלות פנים ארגונית תוך העמקת גיוס הכספים הם אלו שיאפשרו את התמודדות הרשות עם האתגרים ואת הבטחת יכולתה להמשיך ולספק שירותים ברמה גבוהה לתושביה. ניהול כספי תקין ומוקפד הוא המפתח ליכולתה של הרשות להמשיך להעניק ולהשקיע משאבים רבים לטובת רווחת התושבים".

מה הם כיווני ההתפתחות שמתבטאים בתקציב המועצה?
גזברית המועצה סיון לוי: "תקציב 2022, אשר מבטא את תכניות העבודה לשנה זו, נותן מענה נקודתי לאתגרי היישוב בפרויקטים נקודתיים ורב שנתיים. התקציב מבטא הרחבה של השירותים הניתנים לתושבים וכן שיפור איכותם, בייחוד בתקופה מורכבת זו. בין הסעיפים הבולטים בתקציב ניתן להבחין בטיפוח המרחב הציבורי והעלאת רמת הניקיון ותחזוקת היישוב, העצמת מערכת החינוך, העמקת השירותים החברתיים, סיוע לעסקים מקומיים, שיפור משמעותי באיכות החיים ובאיכות הסביבה ועוד.
 
מה הפרויקטים הגדולים מחוץ לתקציב שיתקיימו? 
גזברית המועצה סיון לוי: "מעבר לתקציב השוטף קיים תקציב התב"רים ובו פרויקטים משמעותיים ומאתגרים שעומדים לפתחנו לביצוע בשנתיים הקרובות והם בינויי מבני ציבור, אולם ספורט ומתקני משחק בשכונת "צל אורנים", הקמת "מרכז תנופות", החייאת מרכז טבעון לרבות הנגשה ושילוט, פרויקט התחדשות עירונית, הקמת מרכז חירום חדשני, השקעה בתשתיות ובנראות היישוב, פרויקט תאורת לד ועוד רבים אחרים.

ממלאת מקום ראש המועצה סיגלית עין קדם: "את תקציב שנת 2022  בנינו תוך עקרונות שמרניים הלוקחים בחשבון את הצורך שלנו בהשקעות עתידיות רבות הנוגעות להרחבת היישוב (שכונת צל אורנים) תכנון בית ספר חדש, אולם ספורט רב תכליתי, מרחבי למידה הפרושים בכל היישוב, פרויקט תאורה בטיילת קרית חרושת, פרויקט תאורת לד בכלל היישוב ועוד 
המשכנו להתייעל באגף השפ"ע ונמשיך להתייעל גם בהמשך תוך כדי שיפור מתמיד בחזות הישוב ומתן השירות לתושב.
אנחנו מעמיקים יותר ויותר את היכולות שלנו במיצוי תקציבים ממשלתיים ושאפו גדול לעוסקים במלאכה באגפי החינוך, השירותים החברתיים ולשכת המנכ"ל.
שמחה שתקציב 2022 משקף במדויק את כל הסעיפים שמניתי לעיל ומאפשר לנו המשך תנופה".

ראש המועצה עידו גרינבלום: 
"העברנו תקציב מועצה, תקציב איכותי ומוצלח עם בשורות רבות ומשמעותיות ליישוב.
תקציב שמביא לידי ביטוי את הדגשים שלהם אנחנו מחויבים – השירות לתושב, מערכת החינוך, הבטחון האישי, הדאגה לחלש/ה, פיתוח היישוב והתחדשות.
אני מודה למ"מ סיגלית עין קדם ולגזברית המועצה סיון לוי על הובלת התהליך במחויבות והשקעה, מודה להנהלת המועצה על האמון והשותפות ולכל עובדי ועובדות המועצה.
חובת ההוכחה והביצוע – עלינו, נעשה ונצליח."