השמיצו בפייסבוק ושלמו 64 אלף ₪


המועצה זכתה בתביעת שדנה בהוצאת לשון הרע בפייסבוק – בעלות לנתבעים: 64 אלף ₪

עו"ד עודד רומנו: "נפסק כי לא עומדת לנתבעים שום הגנה כנגד התביעה, המצדיקה את הפרסום הפוגעני"

פרסומים פוגעניים בעמוד הפייסבוק  של הנתבעים, כנגד עובדות המחלקה לשירותים חברתיים במועצת קרית טבעון, יעלו למפרסמים סך של 50 אלף שקלים, הוצאות משפט בסך 9,000 ₪  ובתוספת החזר אגרות כמו גם חובת ההסרה של אותם פרסומים מעמוד הפייסבוק,  כך קבע השופט אבישי רובס, בפסק דינו שניתן אתמול (יום שני 9.1.17)  בבית משפט השלום בחיפה. 

כזכור, ביום 1.3.15 בישיבת המועצה המקומית קרית טבעון, אישרה המליאה פה אחד את ניהולה של התביעה בגין הוצאת לשון הרע, כאשר את המועצה ייצג היועץ המשפטי של המועצה - עו"ד עודד רומנו.  

עו"ד רומנו: "בית המשפט קיבל את מלוא הטענות של המועצה, וקבע כי הנתבעים הוציאו דיבה על המועצה ועל עובדות הרווחה של המועצה (להן שמורה הזכות להגיש תביעה עצמאית מטעמן על נזקן). 

נפסק, כי לא עומדת לנתבעים שום הגנה כנגד התביעה, המצדיקה את הפרסום הפוגעני. בהתאם חויבו הנתבעים לשלם למועצה סך של 50,000 ₪ + 9,000 ₪ הוצאות משפט + החזר אגרות בית משפט. כמו כן חויבו הנתבעים בהסרת הפרסומים הפוגעים".

מעבר לפיצוי הכספי שנפסק, ישנה חשיבות רבה לפסק הדין היות ועובדות הרווחה המסורות, שעושות עבודה מצוינת וחיונית, מתמודדות לא אחת עם מציאות לא פשוטה, וסופגות שלא באשמתן עלבונות קשים על פעולותיהן. הן, כמובן, משלמות על כך מחירים אישיים לא פשוטים.
 

חשוב היה, כי אל מול השמצות כה קשות, שיש בהן גם לפגוע בשמה הטוב של המועצה עצמה, המועצה תגיב, כדי להעביר מסר חד משמעי, כי מדובר בהשמצות שאין בהן אמת, שפורסמו מתוך כוונה לפגוע, בלי שום הצדקה.