אזורי חיץ: החלו העבודות בחורש


אזורי חיץ: החלו העבודות בחורש הסובב את קרית טבעון

השבוע החלו בשעה טובה העבודות לביצוע אזורי חיץ בחורש הסובב את קרית טבעון. לאחר שסומנו גבולות המגרשים הפרטיים וסומן השטח הציבורי בעוקף רחובות: אורנים, רימונים, דגניות ובעוקף רימונים-אורנים, ולאחר שהושגו הסכמות  בין נציגי התושבים וכיבוי אש, החלו כאמור העבודות  למימוש התכנית ליצירת אזורי חיץ לאורך ציר הביוב -  עבודות שמטרתם מניעת שרפות והצלת חיים.
לדברי מנהל התפעול במועצה העבודות מבוצעות תוך שיתוף פעולה מלא עם נציגי התושבים , חברי קבוצת "מצילים את היער", והן מתקיימות באווירה טובה, חיובית ומקצועית. כמו כן, העבודה במקום מתנהלת בהתאם לתנאים שהוסכמו מראש.
על פי התכנית העבודות במקום ימשיכו  כחודש ימים  ויכללו בעיקר גיזום, טיפול בשיחים ושרכים וכריתה מינימלית של עצים מסוכנים בלבד. חשוב להבהיר כי רק לאחר שתבוצע בחינה מדוקדקת של הצמחייה, סוג העצים, מצבם ותנאי השטח.  "אנו מתרכזים בעיקר בטיפול בצמחיה נמוכה, מחטניים ואקליפטוסים המהווים בסיס אנרגטי חזק לליבוי שריפה. הטיפול שיבוצע בשטח יקטין את רגישות היישוב לשריפות ויצמצם את פוטנציאל הבעירה." סיכם מנהל התפעול.