נערך אימון המדמה נפילת טילים


הערכות לחירום: נערך אימון המדמה נפילת טילים
התרגיל התקיים במסגרת שיפור מוכנות עובדי הרשות המקומית קרית טבעון באירוע חירום

בשבוע שעבר  נערך במועצה המקומית קרית טבעון אימון רשותי המדמה מעבר משגרה לחירום, נפילת טילים וכניסה למצב של מלחמה.
התרגיל התקיים במסגרת שיפור מוכנות עובדי הרשות המקומית לשעת חירום ומטרתו לבחון את ההערכות השוטפת שנעשית על ידי ועדת המל"ח המקומית (משק לשעת חירום), ושיפור היכולות של הרשות במתן מענה במצב מלחמה, הכרת היכולות בפועל ושיתוף פעולה עם הגורמים הפועלים בשטח.
ההשתתפות בתרגיל היתה נרחבת, מנהלים ועובדי הרשות מהמחלקות השונות, נציגים של משרדי ממשלה, יחידת הקישור לרשות המקומית, קצינים מפיקוד העורף ורבים אחרים.
במסגרת התרגיל הוזרמו אירועים שבחלוף השעות הסלימו, בין השלבים השונים בוצעה הערכת מצב במכלולים השונים (מכלול מידע, מכלול הנדסה, מכלול אוכלוסייה, חינוך, מנהל ומשאבים ואחרים), נערכו דיונים בקבוצות מיקוד, הועלו התוצרים במתכונת של ישיבת חירום, הוצג המענה כולל הפערים. בסיום האימון הועלו מספר דרישות ובקשות,  הן ממשרד הפנים והן משרות חרום לאומית, משרד הביטחון ופיקוד העורף כאשר המטרה היא לצמצם את הפערים שהובחנו.
קב"ט המועצה אלי זיו: "מטרת התרגיל היתה קודם כל אימון העובדים שעתידים בעת חרום לתת את המענה הראשוני לתושבי קרית טבעון. תוצאות התרגיל משביעות רצון אך תמיד עלינו לשאוף לשפר את הקיים ולצמצם את הפערים שנמצאו במהלך התרגיל. נמשיך לרענן את ההוראות ולהתאמן על מנת שבתרגיל הבא התמודדות הצוותים עם אירוע חרום תהיה טובה אף יותר".
מנכ"ל המועצה יאיר אודם:  "חשוב שכל מנהל וכל עובד ברשות המקומית יהיה מודע ויפנים כי בזמן אמת יהיה עליו לקבל החלטות בשטח ובפרקי זמן קצרים. יהיה עליו לשמור על רוח המפקד, להפעיל שיקול דעת ולתת את המקסימום שיש ביכולתו. לכן  אני רואה חשיבות רבה בתרגול התמודדות עם אירוע חירום בהשתתפות צוות נרחב של מנהלים ועובדים מהרשות המקומית וכן נציגות נכבדה של גורמים מקצועיים, הן מטעם הצבא והן מטעם משרדי ממשלה. תודה לכל מי שלקח חלק ולכל מי שתרם להצלחתו של התרגיל".