נסגר מכרז לביצוע אזורי חיץ


נסגר מכרז לביצוע אזורי חיץ בשטחים הפתוחים בקרית טבעון


בשבוע הבא יפורסם שם הקבלן הזוכה. עלותו של הפרויקט מוערכת בכ- 8 מיליון ₪, הוא חולק למספר אזורים ויבוצע בשישה שלבים. התכנית עושה שימוש בדרכים קיימות והרחבתן במטרה לצמצם, ככל שניתן את הפגיעה הנופית

 

שבעה קבלנים הגישו מועמדותם לביצוע מכרז ליצירת אזורי החיץ בשטחים הפתוחים בקרית טבעון, ההצעות הוצגו השבוע בוועדת מכרזים וההחלטה על הקבלן הזוכה תפורסם בשבוע הבא.

כזכור, התכנון לביצוע אזורי חיץ ומניעת שריפות בקרית טבעון הופקד בידיו של האגרונום חנוך בורגר. בורגר בנה תכנית השואפת להקטין את קצב התקדמות האש והיא מבוססת על מודל חדשני. בישיבת מליאה שהתקיימה במרץ השנה הסביר בורגר כי חשוב להעלות את המודעות בקרב התושבים ואת ההבנה שחייבים לבצע טיפול מקדים ומונע לאירועי שריפה. התכנית  המוצעת, הסביר, מותאמת לקרית טבעון וביכולתה לחזות את קצב התפשטות האש במקרה של שריפה. "מודל זה משלב נתוני אקלים ביחד עם טופוגרפיה ונתוני צומח ועל ידי התניות שונות, מאפשר לאפיין את הסיכונים לשריפות במועדים שונים בשנה. המודל אף מאפשר לחזות את הכיוונים וקצב התפשטות האש על פי נקודות הצתה שונות ונתוני אקלים אמתיים לשטח נתון". המודל נבנה לטובת הפרויקט בקרית טבעון, מיושמים בו לקחים מיישובים אחרים ועלותו מוערכת בכ-8 מילון שקלים. הפרויקט חולק למספר אזורים ויבוצע בשישה שלבים. 

התכנית עושה שימוש בדרכים קיימות והרחבתן (כמו שבילי ביוב וכד') במטרה לצמצם, ככל שניתן, את הפגיעה הנופית ומצד שני לאפשר לכבאית לעבור. מודגש כי ישנה חשיבות מכרעת לתחזוקה השוטפת של השטחים המטופלים ובשל כך עלות התחזוקה הינה מרכיב בעלות הפרויקט.

התכנית שתצא לפועל בשבועות הקרובים אושרה על ידי כב"א והיא למעשה היחידה שיוצרת פגיעה מינימלית ומזערית בצומח, לעומת הפגיעה האקולוגית/כלכלית ששריפה עלולה לגרום.