מכינים תכנית כוללת למניעת שריפות


מכינים תכנית כוללת למניעת שריפות
אושר תב"ר לתכנון אזורי חייץ ביערות לצורך התמודדות עם שריפות  


בישיבת מליאה שלא מן המניין, שנערכה ביום ראשון במועצת קרית טבעון, אושר תב"ר בסך 500 אלף ₪  לתכנון
אזורי חייץ ביערות ביישוב, ולצורך הגנה
מפני שריפות והצתות.
מדובר בהקצאת משאבים לביצוע השלב הראשון, כאשר  המטרה הסופית היא הקטנת הרגישות של שטחי הרשות לאירועי שריפה על ידי ביצוע אזורי חייץ ביערות בקריה.
ממחקרים ויישומים בשטח, נלמד כי בעזרת הכלים הנכונים לתכנון, הערכות מכוונת, טיפול ותחזוקה, ניתן להגדיל את הערנות, לסייע "לתפוס" את האש בתחילתה, לעכב את התפשטותה וכן להקל על כוחות הכיבוי וההצלה בעבודתם ובכול אלה להקטין את הסיכויים לנזקים בגוף, בנפש וברכוש. כאמור, התב"ר אושר.