מתמודדים עם הסערה


מתמודדים עם הסערה 

הערכות מקדימה של אגף התפעול במועצה מנעה תקלות קשות וסיבוכים בסוף שבוע האחרון (שישי שבת 13-14/12/13) בזמן הסערה שעברה מדינת ישראל.  

הערכות של גיזום, כריתת עצים, ניקוי צנרת ניקוז מעלים ואדמה יבשה שהצטברו במהלך הקיץ האחרון וכן פתיחת תעלות ניקוז. כמו כן ביצוע של תאומים מוקדמים מול יחידות השירות של חברת חשמל ושירותי כיבוי אפשרו זמני תגובה מהירים. 

עם זאת, נרשמו מספר נפילות עצים וענפים כבדים ברחובות החורש, בורוכוב, אורנים, דגניות, כלניות ועוד. וכן, נפגעו מספר רכבים חונים. 

בעיות של אספקת חשמל ברחובות החורש, יזרעאל, חנקין ומרדכי טופלו במהירות על ידי צוותי החירום של חברת חשמל. 

תקלות בתאורת רחוב טופלו במידי למעט תקלה במוצאי שבת ברחובות השקדים, הוורדים ונרקיסים. התקלה טופלה בבוקר יום ראשון. 

צוותי אגף התפעול עסקו במהלך הסוף שבוע ללא הפסקה בטיפול בקשישים, הצפות מים, טיפול בבעלי חיים ובעיות נוספות אחרות.