שריפת חורש בשרת טופלה ביעילות ומהירות


שריפת חורש בשרת טופלה ביעילות 

 

בשבוע שעבר, בצהרי יום רביעי, פרצה דלקה מאזור רחוב שרת בקרית טבעון.  צוות מהמועצה הוזנק במהירות למקום וכן שני רכבי כיבוי אש מתחנת קרית טבעון, אשר תוגברה מבעוד מועד בלוחמי אש נוספים, וזאת בשל החשש לשריפות באותו יום.  

בהמשך, הוזנקו למקום כוחות נוספים מתחנות שכנות וסה"כ פעלו לכיבוי הדליקה חמישה צוותים. ראויה לציון התייצבותם המהירה של החברים מיחידת המתנדבים  של לוחמי האש מהקריה, אשר פעלו נמרצות וסייעו ללוחמי האש בהשגת שליטה מהירה באירוע בשלב מוקדם וללא נפגעים.
יחידת המתנדבים של לוחמי האש  בקרית טבעון הוקמה אך לפני חודשים ובפרק הזמן הקצר שחלף מאז הקמתה, סייעו חבריה לא אחת ללוחמי האש.
האירוע המדובר הסתיים בשריפתם של כעשרה דונמים. חשוב לציין כי ריכוז כוחות ואמצעים, יצירת חיץ ודרכי גישה ושיתוף פעולה של הצוותים ומחלקת הפיקוח של המועצה בראשותו של אלי זיו, עושים את ההבדל ועזרו לסיום המהיר והמוצלח של האירוע.