גשם גשם בא


גשם גשם בא 

כמות המשקעים ברחבי הקריה בשבוע האחרון הייתה גבוהה מהרגיל. מספר רחובות בקריה  הוצפו במים, כמה עצים נפלו על רכבים חונים וגרמו נזק לרכוש, חלקם חסמו רחובות ודרכי מעבר (רחוב החורש, שושנים ורחוב הדגניות ועוד). נחל הקישון עלה על גדותיו במספר מוקדים והמעבר בו נחסם כליל. בגן ילדים פרטי בקרית חרושת נאלצו עובדי המועצה לפנות את הילדים בשל הצפה במקום. 

קב"ט המועצה אלי זיו סיפר כי פקחי המועצה בשיתוף ניידת האבטחה, הסתובבו בכול שעות היום והלילה ברחבי הקריה בשאיפה לטפל, ככול שניתן, במגוון רחב של מפגעים. 

בשל ההצפה בקישון, בוצעו סיורים יזומים במקום במטרה לבחון אם הנחל עולה שוב על גדותיו ועלול לגרום נזק לתושבים בסביבה. 

כונן המועצה משה סוסן עסק בין היתר עד שעות הלילה המאוחרות בפתיחת בורות ניקוז בכבישי הקריה, טיפל בבעיות תאורת הרחובות, פינוי עצים וחפצים שעפו ברוח ועוד.
בכל בעיה אנו מבקשים להמשיך ולהודיע למוקד 106 או לטלפון 9539239, ואו לניידת האבטחה היישובית 052-4702804