תרגיל פיקוד העורף ידמה משבר מים


תרגיל פיקוד העורף ידמה משבר מים 

 

ביום רביעי הבא, 18 ביולי , יתקיים ביישוב תרגיל של פיקוד העורף אשר ידמה משבר מים. בחלקו הראשון של התרגיל יערך תדריך על ידי נציגי תאגיד המים, נציג משרד התשתיות ברשות הלאומית לחירום (רח"ל) מאלכ הזימה ובהשתתפות קב"ט המועצה אלי זיו. בחלקו השני של התרגיל יפתחו שתי נקודות לחלוקת מים.  

בנקודה הראשונה אשר תמוקם ברחבת המרכז {מתחת למועצה} תבוצע הצגת תכלית לעובדי הרשות ולכלל התושבים  ובמסגרתה יוצג הציוד ויוסבר לציבור כיצד תתבצע  חלוקת המים. 

בנקודה השנייה, שתוצב במקום עליו יוחלט בהמשך על ידי מנהלי התרגיל, תבוצע תרגולת המדמה משבר מים בזמן אמת ובמהלכה תתבצע חלוקת מים בשעת חירום. 

החלוקה תתבצע על ידי מתנדבים רשומים אשר מאורגנים ומאוגדים על ידי רכזת המתנדבים אילנית רף ואחראי מתנדבים יגאל אורן. 

חשוב לציין כי משבר באספקת מים יכול לפקוד את אזרחי המדינה בכלל ואת תושבי  הקריה בפרט בכל עת ולא רק בשעת חירום ולכן קב"ט המועצה  ממליץ לתושבים להגיע למקום ולתרגל את הנושא.