משטרה ירוקה


משטרה ירוקה  

  • בביקורת פתע של המשטרה הירוקה ביישוב ובהמשך לבקשת המועצה המקומית, לא נמצאו ביישוב גננים העוברים על חוקי הגנת הסביבה. לפני מספר ימים סיירו ביישוב פקח של המשטרה הירוקה בצמוד לפקח המועצה מיכאל אלחיאני, השניים הגיעו למספר מוקדים בקריה בהם נראו גננים במהלך עבודתם, דוממו מנוע והמתינו בצד בניסיון לאתר גננים המפעילים מפוחים בניגוד לחוק. לשמחתם הרבה לא נמצא אף לא גנן אחד הפועל בניגוד לחוק.
  • באותו ענין, לאחר מיפוי תלונות מוקד מרובות בנושא יתושים וזבובים, התברר כי חלקם נובע מפיזור זבל פרות בשדות הסמוכים לקריה. בהתאם לכך, עברה המשטרה הירוקה ברפתות השונות אשר ביישובים החקלאיים הסמוכים לקריה ודרשה מהבעלים להקפיד ולרסס את האזור. במקביל נתבקשו בעלי הרפתות לפנות את הזבל שפוזר בשטח בניגוד להוראות המשרד להגנת הסביבה.