המועצה בודקת את אירוע הדליפה בחוות מכלי הדלק בתש"ן


המועצה בודקת את אירוע הדליפה  בחוות מכלי הדלק בתש"ן

במהלך היממה האחרונה התגלה כשל טכני בנקז של אחד ממכלי הדלק בחוות המכלים בתש"ן אשר באלרואי.
כתוצאה מכך דלפה אל מחוץ למכל כמות דלק ששיעורה נבדק כעת.

בתש"ן מסרו לגורמים במועצה כי הם קלטו את האירוע והשתלטו עליו במהרה. הודעה נמסרה לכב"א, לתאגיד המים ולמשרד להגנת הסביבה.
במקביל שאבו את כל הדלק שנפלט (בשל הגשמים העזים, נוצרו כמויות משמעויות של נוזלים אותם היה צורך לשאוב).
הטענה היא שכל הדלק נכלא במעצרה של המכל כמו כן בוצעו חסמים ובדיקות למניעת הרעלת מי הקישון.

מנהלת התפעול במועצה איילת לשם ומנהל התברואה סרגיי לשצ'נקו ערכו סיור במקום ובדקו את הנושא לעומק תוך בקרה מול הגורמים השונים.

מתאגיד המים נמסר כי אין סכנה לציבור.

המשרד להגנת הסביבה עדכן כי לאחר בדיקת הנושא נמצא כי אין קשר בין האירוע בקישון לבין הכשל הטכני שארע בתש"ן.

אגף התפעול במועצה מתכוון להמשיך ולבדוק באם נשקפת סכנה לבריאות הציבור ובאם  מתקיימת הפרה של רישוי העסק.