תם פיילוט העבודות ליצירת קווי חיץ


תם פיילוט העבודות  ליצירת קווי חיץ ביערות קרית טבעון

מנהלת שפ"ע, איילת לשם: "במסגרת הפיילוט וכמרכיב בעלות הפרויקט נכללה גם תחזוקה שוטפת של השטחים שטופלו וזו כאמור מתוכננת להתבצע במהלך השנה ובמשך 5 השנים הבאות. תודה גדולה לארנון כפיר, על פיקוח יעיל ומקצועי שסייע בקידום העבודה בצורה משמעותית"

המועצה המקומית קרית טבעון, סיימה לאחרונה את פיילוט העבודות ליצירת קווי חיץ בחורש הסובב את קרית טבעון. מדובר בשלב ראשון של העבודות ובמסגרתו בוצעו  דילול עצי חורש, ניקוי סבך מטפסים וכריתת אורנים המהווים בסיס אנרגטי חזק לליבוי שריפה. ניקוי השטח נעשה על בסיס דרכי הביוב מתחת רחוב אורנים והעבודות בוצעו בהתאם לדרישות כיבוי האש (כב"א), לתכנית ולתנאים שהוסכמו מראש. הטיפול המקיף בשטח יקטין מעתה את רגישות היישוב (באזורים אלו) לשריפות, ויצמצם את פוטנציאל הבעירה.
חשוב להדגיש כי הפעילות במקום  בוצעה בשיתוף פעולה עם כבאות אש ונציגי התושבים ובפיקוח צמוד של האגרונום ארנון כפיר, תושב טבעון, ואמוץ זרטל מנהל מח' הגינון. העבודה התקיימה באווירה טובה ומקצועית כמו כן, מודגש כי נעשה שימוש בדרכי ביוב קיימות אשר הורחבו ובכך צומצמה, ככל שניתן, הפגיעה הנופית. בנוסף, הטיפול בשטח, מעבר לשמירה על בטיחות וחיי התושבים, מאפשר לצמחיה הטבעית  שהיתה מכוסה בסבך מטפסים, לשוב ולצמוח.
כזכור, התכנון לביצוע אזורי חיץ ומניעת שריפות בקרית טבעון הופקד בידיו של האגרונום חנוך בורגר. בורגר בנה תכנית השואפת להקטין את קצב התקדמות האש והיא הותאמה לחורש בקרית טבעון במטרה לחזות את קצב התפשטות האש במקרה של שריפה. לטענת בורגר  מדובר במודל המשלב נתוני אקלים יחד עם טופוגרפיה ונתוני צומח ועל ידי התניות שונות מאפשר לאפיין את הסיכונים לשריפות במועדים שונים בשנה. המודל הייחודי אף מאפשר לחזות את הכיוונים וקצב התפשטות האש על פי נקודות הצתה שונות ונתוני אקלים אמתיים לשטח נתון. המודל נבנה לטובת הפרויקט בקרית טבעון ומיושמים בו לקחים מיישובים אחרים.  הפרויקט חולק למספר אזורים ומבוצע בשישה שלבים, כאשר הקטע הראשון (שהינו הפיילוט) הסתיים כאמור בימים אלה. עלות כל  הפרויקט מוערכת בכ-8 מיליון שקלים. עלות העבודות בשלב הראשון : 300 אלף ₪. 
התכנית אושרה על ידי כבאות אש והיא  מיועדת למזער את הפגיעה בצומח, לעומת הפגיעה האקולוגית/כלכלית ששריפה עלולה לגרום.
לדברי מנהלת שפ"ע במועצה איילת לשם, במסגרת הפיילוט וכמרכיב בעלות הפרויקט נכללה גם תחזוקה שוטפת של השטחים שטופלו וזו כאמור מתוכננת להתבצע במהלך השנה ובמשך 5 השנים הבאות. "תודה גדולה לארנון כפיר, על פיקוח יעיל ומקצועי שסייע בקידום העבודה בצורה משמעותית".