חניכים מהצופים חילקו שקיות מחזור


חניכי שבט אלון של צופי קרית טבעון חילקו שקיות מחזור לבתי תושבים 

השקית הינה רב פעמית והיא נועדה לסייע לתושבים לאגור אשפה למחזור ולצמצם את השימוש בשקיות ניילון 

אגף התפעול במועצה המקומית קרית טבעון בשיתוף עם חניכי שבט אלון בתנועת הנוער "הצופים" ותאגיד המחזור ת.מ.י.ר. החלו בשבוע שעבר במבצע חלוקת שקיות כתומות וחומר פרסומי לבתי תושבים, לעידוד מחזור הפסולת ביישוב.  

בנוסף, חילקו בני הנוער מגנט המיועד למקרר ובו הסבר על סוגי הפחים הקיימים ברחבי הקריה ואיזה חומר כל פח משמש. המבצע ימשך כשבועיים בכל בתי האב בקרית טבעון . 

השקית הינה רב פעמית והיא נועדה לסייע לתושבים לאגור אשפה למחזור ובכך גם לצמצם את השימוש בשקיות ניילון. את השקיות והמגנטים לטובת הרשות המקומית, הפיק תאגיד ת.מ.י.ר. 

המועצה רואה בחשיבות גדולה את מעורבות בני הנוער בטבעון לעידוד המחזור ובעתיד תמשיך לבצע פרויקטים משותפים עם תנועות הנוער ביישוב. 

לדברי מרכזי השבט, עמית בלנק ואורי מישניות,  השכבה הבוגרת החליטה לקחת על עצמה את הפרויקט כחלק מההבנה שעליהם לקחת אחריות על עתידם, לשמור על כדור הארץ ולדאוג לצמצום כמות הזבל אשר בני האדם מייצרים.
עוד יש לציין כי בימים אילו פועל אגף התפעול להכניס מתקנים נוספים למחזור פסולת אלקטרונית (יתבצע במהלך 2016).