שומרים על איכות הסביבה


מפנים פסולת בניין כחוק - שומרים על איכות הסביבה 

השלכת פסולת בנין בוואדיות , מעבר למפגע  האסתטי המכער את הנוף, גורם למפגע סביבתי ומקור זיהום. מי הגשמים השוטפים את פסולת הבניין, המורכבת מחומרים שונים הכוללים חומרים כימיים הנפוצים בתעשיית הבניה, מחלחלים אל האקוויפר ומזהמים אותו 
 

לאחרונה התרבו המקרים בהם מושלכת פסולת בניין לוואדיות ברחבי קרית טבעון. פסולת בנייה כוללת את כל מה שיוצא מפיתוח תשתיות, הריסה של בניין ישן, משיפוץ של בניינים קיימים וגם מאתרי בנייה חדשה ולכך מתווספים עודפי חפירה מאתרים שונים (לפני שלב הקמת המבנים), שמגיעים ומפוזרים בדרך פירטית בשטחים הפתוחים. לצערנו, רוב פסולת הבניין הנוצרת בארץ מושלכת שלא כחוק בשטחים הפתוחים ובוואדיות, תהליך הגורם למפגעים נופיים, לפגיעה בסביבה ולבזבוז משאבים יקרים.
בפורטל הישראלי להנדסה אזרחית מוסבר כי מעבר למפגע  האסתטי המכער את הנוף הפתוח ואת אתרי הטבע, נגרם גם מפגע סביבתי ומקור זיהום. מי הגשמים השוטפים את פסולת הבניין, המורכבת מחומרים שונים הכוללים חומרים כימיים הנפוצים בתעשיית הבניה, מחלחלים אל האקוויפר ומזהמים אותו. 
מנהל אגף התפעול במועצה המקומית: "תושבי קרית טבעון הם אזרחים שאיכות החיים ואיכות הסביבה חשובה להם, השלכת פסולת בנין לשטחים הפתוחים, מעבר לנזק הסביבתי, יוצרת נזק כלכלי למועצה ועומס עבודה על עובדי התפעול. אנו מבקשים: תושבים הבונים ו/או משפצים, כפי שאתם דואגים לשמור על הסביבה הפרטית, השגיחו והקפידו לשמור גם על הסביבה הציבורית וכן בדקו שהקבלן המבצע מטעמכם ישליך את הפסולת, שנוצרה מביצוע העבודה, למקום המיועד והמתאים לפסולת בנין. בימים הקרובים המועצה המקומית תצא במבצע אכיפה נרחב ואנו  מקווים שמקרים
אלה לא יחזרו, לטובת כל תושבי קרית טבעון."