כ- 86 אלף ₪ מתאגיד ת.מ.י.ר עבור המחזור


משתלם למחזר: כ- 86 אלף ₪ מתאגיד ת.מ.י.ר עבור המחזור של תושבי קרית טבעון בשנת 2014  


מנהל אגף התפעול במועצה: "על פי התכנית לשנת 2015 יש בכוונתנו להגדיל את הכמויות למחזור ומכאן גם את ההחזרים בגינם"
 

 

במסגרת הסכם המחזור שנחתם במהלך שנת 2013 עם תאגיד ת.מ.י.ר  החלה המועצה המקומית קרית טבעון לקבל החזרים כספיים בגין מחזור. סך הכספים שיגיעו לרשות בשנת 2014 -  86,237 ₪ לפי הפירוט הבא: ברבעון הראשון נתקבלו 30,792 ₪, ברבעון השני 20,552 ₪, ברבעון השלישי 14,893 ₪ וברבעון הרביעי (הערכה על פי הכמויות שהועברו) יתקבלו כ-20 אלף ₪.  

כזכור, בשנת 2014 הוסיפה הרשות המקומית זרמי מחזור נוספים: בחודש יולי 15 מתקנים לפינוי זכוכית, בחודש דצמבר 17 מתקנים לפינוי מתכת  ובחודש מאי  4 מתקנים לאיסוף שקיות ניילון – מתקן שהוא ייחודי לקרית טבעון החלוצה בתחום. 

על פי אתר האינטרנט של תאגיד ת.מ.י.ר, אדם בישראל מייצר בממוצע כשני ק"ג פסולת בכל יום. כיום רק 20% מהפסולת הביתית בישראל מטופלת, ואילו 80% הנותרים מועברים להטמנה. להטמנת זו יש השפעה סביבתית עצומה, הררי הפסולת פולטים לאוויר גזים מסוכנים ואלה מזהמים את מי התהום ואת הקרקע. בנוסף, עצם קיומם תופס שטח גדול של קרקע, משאב שהוא יקר ומוגבל. עוד נרשם כי כמות הפסולת בישראל גדלה מדי שנה ב-3%–5%. ככל שנמיין ונפריד מרכיבי פסולת שונים, כך אפשר יהיה להעבירם למפעלי מחזור ייעודיים שיטפלו בהם באופן המתאים וייצרו מהם מוצרים חדשים או יפיקו באמצעותם אנרגיה. 

מנהל אגף התפעול במועצה: "על פי התכנית לשנת 2015 יש בכוונתנו להגדיל את הכמויות למחזור ומכאן גם את ההחזרים בגינם. נעשה זאת על ידי הגברת המודעות וכן על ידי חתימה על הסכם עם תאגיד נוסף, תאגיד "מאי", שהוקם במטרה לעודד מחזור של ציוד אלקטרוני . בהתאם להסכם שיחתם, נקבל החזר כספי גם עבור איסוף סוללות וגם עבור ציוד אלקטרוני ביתי. בנוסף, בקרוב תצא המועצה למכרז למחזור טקסטיל, אשר עשוי גם הוא לייצור הכנסה נוספת לרשות המקומית". 

בתמונה: פינת מחזור באמנון ותמר