בסוף רחוב האלה שמים סוף ללכלוך


בסוף רחוב האלה שמים סוף ללכלוך 

בשנים האחרונות הפך סוף רחוב האלה למרכז לא רשמי של זריקת גזם וגרוטאות. לא עוד! השבוע ביצעה המועצה ניקיון יסודי  וגיזום  באזור,  השטח פונה מהגרוטאות, שפת הכביש גודרה והוצבו שלטים האוסרים על השלכת הגזם במקום. בימים הקרובים תוצב במקום מצלמה.