פריחה חדשה בטבעון


קרית טבעון נתברכה בדונמים רבים של שטחי ציבור, פינות נוי וגינות ציבוריות. עם כניסתו לעבודה של גיל אשבל - סמנכ"ל מינהל התפעול, החלה בדיקת השטח והצרכים השונים. פגישות, שמיעת רעיונות ותכנון מדוקדק, הביאו לגיבוש תוכנית סדורה בכל הקשור לגינון בשטחי הקריה.

 

המגמה המרכזית שהועלתה לדיון הייתה הקמת גינות עם צמחים חסכניים במים, כושר הישרדות בתנאי שטח שונים וירוקים לאורך כל השנה. התקיימו פגישות עם מומחים שונים, תושבי הקריה ומחוץ לקריה, הועלו רעיונות, ונבנתה מתכונת לתוכנית עבודה הכוללת את הגינון בכל הקריה. התוכנית מתייחסת למרכזים השונים, לאזורים השונים בקריה - החל מרמת טבעון ועד אלרואי וקרית חרושת, וגם לשכונות עם בתים משותפים שבהם יפעלו אנשי השכונה, מתנדבים, עובדי הקהילה וילדי השכונה.

 

לאחרונה החלה השתילה. בחלקה הגדול הושם הדגש על מעבר מגינון ושתילה עונתית, לשתילה רב שנתית.  ישתלו צמחים רב שנתיים שצורכים פחות מים, עמידים, חלקם פורחים 1 עד3 פעמים בשנה ו/או ירוקים בגוונים שונים כל השנה.