אושרה הארכת רחוב לילך לטובת הנגשת 5 מגרשים ברחוב


אושרה הארכת רחוב לילך לטובת הנגשת  חמישה מגרשים ברחוב

ראש המועצה: "אנו רואים ומכירים בחשיבות הגדולה של הנגשת המגרשים למגורים ובמתן אפשרות לתושבים לקדם בניה לטובת המשפחות, הזוגות הצעירים וכל תושבי קרית טבעון"

מליאת המועצה אישרה השבוע את הארכת רחוב לילך בקרית טבעון, לטובת הנגשת חמישה מגרשים ברחוב.
לדברי מהנדסת המועצה אסנת ברש, בשנת 2002 אושרה תכנית טב/105, המאפשרת את המשך רחוב לילך. הפרויקט אושר לתכנון במליאת המועצה בשנת 2018 ומאז קודם תכנון הכביש.
כעת לאחר שהוכנו התכניות, התקיים מפגש תושבים בו הוצג התכנון והעלויות הצפויות וכאמור, השבוע נתקבלה החלטת מליאה המאפשרת לקדם את שלב הביצוע בנוהל של חיוב בעלים.

עידו גרינבלום ראש המועצה: "אנו רואים ומכירים בחשיבות הגדולה של הנגשת המגרשים למגורים ובמתן אפשרות לתושבים לקדם בניה לטובת המשפחות, הזוגות הצעירים וכל תושבי קרית טבעון.
מדובר בנושא שהתחילו לקדם אותו לפני כעשרים שנה ואני מודה לצוות המקצועי על היכולת לפתור סוגיות מורכבות ומסועפות ולהביאן לכדי מימוש".