אוכפים את חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים


אוכפים את חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים במועצה המקומית קרית טבעון

 

קנסות  כבדים הושתו על תושבי היישוב בבית המשפט לעניינים מקומיים בשל ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה ורישוי עסקים

במספר דיונים שנערכו לאחרונה בבית המשפט לעניינים מקומיים הוטלו קנסות  כבדים על תושבי קרית טבעון בשל ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה ורישוי עסקים. את המועצה והוועדה המקומית ייצג התובע, עו"ד שגיא סיון, בפני כבוד השופט ד"ר מרדכי ארגמן.

בדיון הראשון נגזרו על שני בני זוג, בעלי הזכויות בבית מגורים ובדירת מגורים בקרית טבעון, שעשו בנכסיהם שימוש לאירוח בעבור תשלום, קנסות בסך כולל של 140,000 ₪, וכן הוטלו עליהם התחייבויות משמעותיות ותשלום אגרות בניה בסך אלפי ₪, וניתנו להם צווי הריסה ואיסור שימוש במבנים. 

לדברי עו"ד סיון הקנס שנגזר מקל יחסית, והתחשב בכך שהבעלים סגרו את העסק שהתנהל בניגוד לחוק בטרם גזירת דינם.

בדיון אחר הטיל בית המשפט קנסות בסך 180,000₪ על מסעדת "שלו ביער", שפעלה ביישוב בלא היתר לפי חוק התכנון והבניה ובניגוד ליעוד המאושר של המקרקעין ובנוסף בלא רישיון עסק ואישור משרד הבריאות. כמו כן, נקבע כי על בעלי העסק לשלם אגרת בניה בסך אלפי שקלים, והוצא להם צו איסור שימוש על כל המתחם, צו הריסה לכל המבנים הלא חוקיים הקיימים במתחם, וכן צו איסור פעילות גורף לפי חוק רישוי עסקים. בהתאם להסדר אליו הגיעו בעלי המסעדה באמצעות עורכי דינם עם עו"ד סיון נקבע, כי מועד כניסת כל הצווים לתוקף עוכב עד ליום 1.10.18, כאשר באותו המועד עתידה להפסק כל הפעילות במקום.

בדיון נוסף הושת על בני זוג מקרית חרושת, שפיצלו את בית המגורים שלהם למספר יחידות דיור, ביצעו עבודות בניה שונות בשטחם ובשטח ציבורי פתוח סמוך, ובנוסף לא קיימו צו של בית המשפט, קנסות בסך 100,000 ₪, והוטלו עליהם התחייבויות משמעותיות. כמו כן, הוטל עליהם צו להריסת כל הבניה הלא חוקית ולהתאמת בית המגורים להיתר הקיים, שייכנס לתוקף ביום 1.5.18. עו"ד סיון הבהיר, כי הקנס היה מתון יחסית בשל מצבם הכלכלי הקשה של בני הזוג, בו התחשב בית המשפט, תוך שזה קובע כי לולא כך היה גובה הקנס למעלה מכפול.

בעוד דיון בעניינו של  תושב היישוב לשעבר על שבנה שביל בשטח ציבורי פתוח, שלאחר מכן נהרס כליל, הוטל קנס בסך 8,000 ₪. עו"ד סיון הבהיר כי הקנס היה מקל יחסית, רק מאחר שהשביל נהרס מזמן.

אגב הדיונים בבית המשפט הוצא צו סגירה מנהלי ובהמשך כתב אישום ובקשה לצו סגירה שיפוטי, וגם ניתן צו סגירה במעמד צד אחד, לאטליז אומנות הבשר ביישוב, לאחר שבמשך תקופה ממושכת זה פעל בלא רישיון עסק ובלא אישור משרד הבריאות. בהמשך עיכב בית המשפט את הצו השיפוטי, ובדיון שהתקיים בפניו הגיע עו"ד סיון להסכמות עם עורכי דינו של העסק, לפיו הוא מבטל את הבקשה לסגירתו המידית של האטליז, לאחר שזה עמד בדרישות משרד הבריאות והדרך להוצאת רישיון העסק נסללה, וזאת בכפוף להתחייבות שנתן בפני בית משפט בעל העסק, סער אבואב, שלא לייצר יותר במקום מוצרי בשר, בלא רישיון יצרן ובניגוד להוראות החוק.

עו"ד שגיא סיון: "על תושבי קרית טבעון להפנים שלביצוע עבירות על חוק התכנון ובניה וחוק רישוי עסקים יש ויהיו גם בעתיד משמעויות כבדות מאוד, שיתבטאו בין היתר בהטלת קנסות כבדים וצווי הריסה וסגירה, שייכנסו לתוקף תוך פרק זמן קצר וייאכפו בקפדנות ובמועד על ידי הרשות".

מהנדס המועצה מריוס ראפ: "חבל שאנו מגיעים למצב בו אנשים משלמים כסף רב על בחירות מוטעות וזלזול בחוק התכנון והבניה. תחום עבירות הבניה נחשב מכת מדינה וקרית טבעון אינה יוצאת דופן .

שינוי המדיניות בתיקון 116 לחוק התכנון והבניה בא לידי ביטוי בטווח הקנסות וחומרת הענישה בתקופה האחרונה".