מועצת קרית טבעון נערכת לשמירה על הסדר הציבורי


החל מיום שלישי (17.03.2020 ) רכב אבטחה יישובי  יסייר ברחבי קרית טבעון, משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות למטרות סיוע.

הרכב יסייר בנקודות מרכזיות ברחבי המועצה ומשימותיו יתעדכנו בהתאם לצו השעה ולמשימות מועצתיות
בהנחיית קב"ט המועצה אלי זיו.

הניידת תיתן מענה לנושאים הבאים:

  • שמירה על הסדר
  • מניעת פגיעה בסדר הציבורי
  • מניעת התנהגויות מסכנות חיים

את הסיור יבצעו  מאבטחי מוסדות חינוך (אשר מכירים את ילדי המועצה)

קב"ט המועצה אלי זיו – "אנו נערכים יום ביומו עבור התושבים,  בהתאם להנחיות שאנו מקבלים מרשויות החוק
ומנסים לתת מענה על בסיס מקומי לכל תרחיש.

בנוסף, חשוב לי להבהיר כי מחלקת הפיקוח ממשיכה לעבוד כרגיל ולאכוף את חוקי החנייה וחוקי העזר ברשות".