מתכננים מחדש את ציר שקדים-אלונים


מתכננים מחדש את ציר שקדים-אלונים כמרחב אטרקטיבי להולכי רגל ורוכבי אופניים 

משרד ינון - ברלב תכנון ויעוץ בהנדסה אזרחית נבחר לתכנון מחודש של הכביש והמדרכה בציר הרחובות שקדים – אלונים.
המועצה המקומית קריית טבעון מקדמת בחינת שינוי בציר התנועה הראשי של היישוב, (רחוב "שקדים-אלונים"). הציר המהווה את "עמוד השדרה" הנוכחי וההיסטורי של היישוב והוא בעל השפעה רחבה על מבנה היישוב, איכויות המרקם הבנוי ודמותו.

ציר שקדים-אלונים משמש כציר היחיד אליו מתנקזת כל התנועה מהרחובות הטבעתיים הנשענים אליו ומעביר תנועה המגיעה מכביש 762 לכיוון כביש 75. הציר משמש את כל התנועה הפנים-יישובית בין כל השכונות (טבעון, קרית עמל, קרית חרושת ואלרואי). לאורכו מרכזים ציבוריים, מוסדות חינוך ותרבות וכדומה.
המועצה שואפת לפיתוח הציר גם כמרחב ציבורי לינארי אטרקטיבי להולכי רגל ורוכבי אופניים, באופן שייצור חלופה לשימוש ברכב הפרטי בנסיעות הקצרות.
המועצה קיימה הליך מכרזי בו נבחר מבין חמישה משרדים, משרד  לתכנון כבישים ותנועה "ינון - ברלב", לביצוע התכנון ביחד עם המנהל הנדסה.
לדברי מהנדס המועצה מריוס ראפ שלבי התכנון העיקריים יהיו : ניתוח  מצב קיים, מאפיינים, תפקוד תחבורתי והאורבאני, גיבוש פרוגרמתי, גיבוש חלופות ובחירת חלופה נבחרת.