משפרים הכבישים בקרית חרושת


עבודות שיקום ושדרוג כבישים בקרית חרושת 

העבודות מתבצעות ב-4 אזורים עיקריים:  החלק הצפוני של רחוב ברק, לאורכו של רחוב נחל קדומים עד לצומת כרכום – הרצל, מסביב ל"מעגל התנועה" של  גן "גיגי"  וברחוב הרותם 

 

המועצה המקומית קרית טבעון מתחילה בביצוע עבודות שיקום ושדרוג כבישים בקרית חרושת 

בארבעה אזורים עיקריים: החלק הצפוני של רחוב ברק בן אבינועם, המקביל לפארק הרכבת, רעוע, סלול באופן חלקי ואינו מאפשר חניה מסודרת  ובטוחה לבאי הפארק והטיילת שבהקמה. לפיכך ייסלל המשכו של  רחוב אבינעם בן ברק צפונה והקטע החדש יכלול מדרכה, מסעה תקנית, חניות למכוניות פרטיות ולאוטובוסים.  החניות מתוכננות בחלק המזרחי של הכביש. בנוסף, תתבצענה עבודות לאורכו של רחוב נחל קדומים עד לצומת כרכום – הרצל, שיקום בטיחותי, בורות, שיקום שוחות, מדרכה, אספלט חדש וסימוני כביש. 

עבודות בטיחות ושיקום יבוצעו גם מסביב ל"מעגל התנועה" של  גן "גיגי"  – הוספה של 2 מעברי חציה, תוספות של משולשים בצמתים, הוספת מדרכה לפארק הקטר, אספלט חדש וסימוני כביש. 

ברחוב הרותם תבוצענה עבודות הכוללות תוספת קולטני ניקוז,  הסדרת שוליים, אבן שפה מונמכת בצד הצפוני, אספלט חדש וסימוני כביש. העבודות צפויות להתחיל בפברואר וימשכו כ 3-4 חודשים.