יושקעו 300,000 ₪ בשיפוץ מרכז הלמידה


יושקעו 300,000 ₪ בשיפוץ מרכז הלמידה  

 

המרכז יופעל על ידי רשת המתנ"סים והמחלקה לשירותים חברתיים. מליאת המועצה אישרה תקציבי פיתוח נוספים בסך 820 אלף ₪ 


מליאת המועצה המקומית קרית טבעון, אישרה השבוע תקציב בסך 300 אלף ₪ לשיקום ושיפוץ מבנה מרכז הלמידה ברחוב אלונים.  במבנה יבוצעו עבודות שיקום לקירות סדוקים, עבודות חיפוי ריצוף וצביעה, איטום, נגרות, שיפור תשתיות המים החשמל ומיזוג האוויר ועוד. 

שיפוץ המבנה מבוצע לקראת הפעלת מרכז הלמידה במתכונת חדשה, על ידי רשת המתנ"סים והמחלקה לשירותים חברתיים, במשותף. 

ההחלטה התקבלה לאחר היוועצות עם גורמי מקצוע בישוב ועם עמותת ניצ"ן. 

תחום הלמידה בחברה למתנ"סים הנו תחום ליבה, ובחברה קיים מטה מוביל בתחום זה, שילווה את הקמתו והפעלתו של מרכז הלמידה, בעזרת אנשי מקצוע מומחים, כפי 

שנעשה כבר בעשרות יישובים ברחבי הארץ. 

כמו כן תועבר למרכז הלמידה גם התחנה לטיפול בילד ובמשפחה, הפועלת כיום במשרדי  המחלקה לשירותים חברתיים שבבניין המועצה, באופן שיאפשר יתר נוחות ואינטימיות בטיפול.  מעבר זה יבוצע תוך שיתוף פעולה עם משרד הרווחה.   

בנוסף אישרה מליאת המועצה, תקציבי פיתוח נוספים בסך כולל של 820 אלף ₪ :  200 אלף ₪  לביצוע אי-תנועה בצומת רחוב האלונים והשביל המוליך למרכז הלמידה (140 אלף ₪  מתוכם, ממשרד התחבורה),  270 אלף ₪  - לאיטום מבני ציבור שונים, 350 אלף ₪  -  לתכנון תחבורתי חדש לרחובות אלונים ושקדים (245 אלף ₪ מתוכם, ממשרד התחבורה).