נערך מפגש שיתוף ציבור שני בנושא תכנית מתאר כוללנית לקרית טבעון


נערך מפגש שיתוף ציבור שני  בנושא תכנית מתאר כוללנית לקרית טבעון


מטרת המפגש הייתה לבחון, יחד עם התושבים,  את מרכיבי חזון הפיתוח של קרית טבעון בתחומים שונים ולגבש תמונת עתיד רצויה

 

ביום רביעי שעבר התכנסו כמאה מתושבי קרית טבעון באודיטוריום ע"ש איתן דויטש בבית הספר התיכון אורט גרינברג, למפגש שיתוף ציבור שני במסגרת הליך הכנת תכנית המתאר החדשה של קרית טבעון. 

המפגש התקיים ביוזמה משותפת של המועצה המקומית וצוות התכנון, בראשות משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים, כחלק מהליך שיתוף הציבור המלווה את הכנת תכנית המתאר החדשה של טבעון. 

מטרת המפגש הייתה לבחון יחד  את מרכיבי חזון הפיתוח של קרית טבעון בתחומים שונים ולגבש תמונת עתיד רצויה. 

 

על מנת שהתושבים יגיעו למפגש עם תובנות רבות ככל שניתן, נערך סקר אינטרנטי עליו השיבו 286 תושבים. הסקר, שנבנה על בסיס לימוד המצב הקיים והשאלות והנושאים שהועלו בקבוצות הדיון בשלב הקודם, שימש כהכנה למפגש וניתן היה ללמוד ממנו על המרכיבים הנתפסים כחשובים בעיני התושבים: 46% הקנו חשיבות רבה למערך שירותי ציבור עם דגש על חינוך איכותי. 65% מהמשיבים נתנו חשיבות לשמירה על צפיפות נמוכה ושפה עיצובית המאפיינת את טבעון הוותיקה ועוד 31% הדגישו את החשיבות של יצירת מגוון אפשרויות דיור. 35% מעוניינים בפיתוח ושדרוג מתון של מסחר ותעסוקה בתוך טבעון.
תושבים המעוניינים בכך, יכולים להמשיך ולענות על הסקר. ניתן להגיע אל השאלון דרך אתר המועצה.  

במהלך המפגש חולקו המשתתפים ל- 3 קבוצות עבודה ודנו בהרחבה בסוגיות כגון: רוח המקום, כיצד שומרים על מאפייני הישוב במציאות משתנה של גידול באוכלוסייה, החשיבות של יצירת תמהיל מגוון של דירות שיתנו מענה לצעירים ולמבוגרים בשלב השלישי בחיים, האפשרויות להגדיל את היקף ומגוון הדירות באזורים הוותיקים, כאשר כל תוספת – פיצול דירות או בניה נוספת על מגרשים קיימים, מצריכה בדיקה מדוקדקת והבנה של ההשלכות.  

 

עלה גם הצורך  של התחדשות בניינים ישנים במספר אזורים והתאמתם לזוגות צעירים או למבוגרים.  

נדונו אפשרויות שונות כגון  רשת שבילי הליכה ורכיבה על אופניים להפחתת נפח התנועה ובעיקר הפחתת השימוש ברכב הפרטי בתוך טבעון. 

סוגיה מעניינת שנדונה הייתה המשמעות של שמירה על טבעון כיישוב קהילתי. אחד האמצעים החשובים לשמירה על קהילתיות הינו פיתוח מרכזים של שירותי ציבור בנגישות טובה למגוון הקהילות המרכיבות את טבעון, לצד שמירה וחיזוק של מרכז הישוב. 

נושא חשוב  העומד על הפרק בתוכנית המתאר הוא הצורך להבטיח בסיס כלכלי איתן למועצה, במיוחד לאור האפשרות של פינוי חוות המכלים שהינה מקור הכנסה חשוב לתפקוד המועצה. משתתפים רבים הציעו כי יינתן פתרון כלכלי על ידי "שיתוף הכנסות" באזורי תעסוקה של רשויות אחרות, כאשר בתוך טבעון תינתן אפשרות לפיתוח מתון של עסקים קטנים, המתאימים למקום. 

בימים הקרובים תועלה המצגת שהוצגה במפגש וממצאי הסקר. סיכום שלב העבודה הראשון בגיבוש תכנית המתאר - ניתוח המצב הקיים - זמין לציבור באתר המועצה. 

סיכום של הדיונים בקבוצות ישלח למשתתפים ויועלה גם הוא לאתר המועצה. 

אנו מזמינים את התושבים להגיע למפגשים עתידיים ולתרום להכנת תכנית שתתאים ליישוב ולצרכי תושביו.