תושב חזר בו מהגשת עתירה מנהלית נגד הוועדה לתכנון ובנייה


תושב קרית טבעון חזר בו מהגשת עתירה מנהלית נגד הוועדה לתכנון ובנייה בהמלצת השופטת שדנה בתיק

 

עו"ד אילנה מירז-עזר: "התופעה של פלישה לשטחים ציבוריים פתוחים ידועה ומוכרת. הוועדה פועלת נגד התופעה בהתאם למדיניות המועצה, וכמודגם במקרה שלפנינו, גם מצליחה בכך"

 

בדיון שנערך בשבוע שעבר בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, תושב קרית עמל, עורך דין במקצועו, חזר בו מהגשת עתירה מנהלית נגד הוועדה לתכנון ובנייה בקרית טבעון, לאחר שקיבל את המלצת השופטת שדנה בתיק.
התושב החזיק בעבר בגדר בתחום השטח הציבורי ומשזו נהרסה, ביקש להקים גדר חלופית תחתיה.
ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון דחתה בקשתו של התושב, תוך שהיא קובעת כי התושב אינו זכאי להקמת גדר בשטח שאינו שלו, מה גם שהבניה בתחום השטח הציבורי הפתוח אסורה בכלל, לא כל שכן לשימוש פרטי. לפי דרישת חלק מחברי מליאת הוועדה המקומית, הובא הנושא לדיון בשנית במליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שם הסביר עו"ד עודד רומנו, היועץ המשפטי למועצה, לחברי הוועדה את אי חוקיות הבקשה. בסוף הדיון הוועדה המקומית דחתה בקשתו של התושב ולפיכך, הגיש התושב ערר על ההחלטה. בין היתר, טען התושב לאכיפה בררנית בעניינו, לכך כי יש לו זכויות בשטח בו הוא ביקש להקים את הגדר, ולכך כי המצב התכנוני של השטח מאפשר הקמת הגדר.
ועדת הערר דחתה טענותיו של התושב, ואישרה את עמדתה של הוועדה המקומית. התושב שוב לא השלים עם ההחלטה, והגיש עליה עתירה מנהלית לבית המשפט.
במהלך הדיון בבית המשפט, הבהירה השופטת שדנה בעתירה, כי ראוי שהתושב יחזור בו מהעתירה, הואיל ולא נפל פגם בהחלטת הוועדה המקומית או וועדת הערר, וכך לבסוף הוא עשה. התושב חויב בתשלום הוצאות הוועדה המקומית וגם בהוצאות המדינה שייצגה את וועדת הערר. את הוועדה המקומית ייצגה בעתירה, עו"ד אילנה מירז-עזר, ממשרדו של עו"ד עודד רומנו.
החלטת הוועדה המקומית הפכה אם כן לחלוטה.
עו"ד אילנה מירז- עזר: "התופעה של פלישה לשטחים ציבוריים פתוחים ידועה ומוכרת. הוועדה פועלת נגד התופעה בהתאם למדיניות המועצה, וכמודגם במקרה שלפנינו, גם מצליחה בכך. בית המשפט הבהיר, כי בהעדר זכויות קנייניות ותכנוניות בשטח ציבורי, אין להתיר בשום אופן בניה פרטית בשטח וכי הוועדה פעלה כמצופה ממנה."