עבודות תשתית ביזרעאל והבונים


עבודות תשתית ביזרעאל והבונים ושינוי גמר מדרכות


העבודות ביזרעאל, כולל סלילת המדרכה, יסתיימו בסוף החודש, ברחוב הבונים העבודות בעיצומן. בנוסף ברחובות אלה, יטופלו ויתוקנו פנסי התאורה הדקורטיביים

 

בימים אלה מבוצעות על ידי תאגיד המים והביוב "מעיינות העמקים" עבודות להחלפת תשתיות רטובות ברחובות יזרעאל והבונים, כחלק מתוכנית עבודה רב שנתית להחלפת תשתיות אלו בכל רחבי קרית טבעון.

 

בסיום עבודת התשתית, מרובדות המדרכות במקום באספלט ולא מוחזרות האבנים המשתלבות אשר רצפו את המדרכות טרם העבודות.

כבר שנים רבות שהמועצה מבצעת תיקונים חוזרים ונשנים באבנים המשתלבות של המדרכות אך כמות המפגעים רק הולכת וגדלה וכך גם הסכנה להולכי הרגל.

הריצוף באבנים משתלבות מאבד את יציבותו ואת מישוריותו אחרי מספר שנים מועט בעקבות עבודות מקומיות (כמו: חברת חשמל, בזק בניה במגרש צמוד וכו'), בשל חדירת שורשי עצים, תנועת קרקע, עליית רכבים על המדרכה ועוד. שקיעת האבנים ותזוזתן גורמת לבליטות ושקעים במדרכה, אשר מהווים כאמור, מכשלה בטיחותית לתושבים.

לאחר בחינת החלופות ברחובות אלה, הוחלט במועצה לעבור לריבוד מדרכות חדשות באספלט עם פס מוביל על פי הנחיות ההנגשה.

חשוב להדגיש כי השיקול הבטיחותי והתחזוקתי הוא שעמד לנגד עיניי מקבלי ההחלטות ברשות המקומית ולא השיקול הכלכלי.

עוד נמסר כי העבודות ביזרעאל, כולל סלילת המדרכה, יסתיימו בסוף החודש, ברחוב הבונים העבודות בעיצומן. בנוסף, ברחובות יזרעאל והבונים, יטופלו ויתוקנו פנסי התאורה הדקורטיביים.