נדחה ערר תושב שביקש להקים גדר בשצ"פ


נדחה ערר תושב שביקש להקים גדר בשטח ציבורי פתוח 

עו"ד רומנו: "הוועדה פועלת בנחישות כדי למנוע פלישה של תושבים לתחומי שטח ציבורי ועשיית שימוש בשטחים אלו לצרכים פרטיים" 

ועדת ערר דחתה לאחרונה עררו של תושב קרית עמל, שביקש להקים גדר בתחום השטח הציבורי.
התושב, עורך דין במקצועו, החזיק בעבר בגדר בתחום השטח הציבורי, משזו נהרסה, ביקש להקים גדר חלופית תחתיה.
ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, דחתה בקשתו של התושב, תוך שהיא קובעת כי התושב אינו זכאי להקמת גדר בשטח שאינו שלו, מה גם שהבניה בתחום השטח הציבורי הפתוח אסורה בכלל, ולא כל שכן לשימוש פרטי.
לפי דרישת חלק מחברי מליאת הוועדה המקומית הובא הנושא לדיון בשנית במליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שם התנהל דיון סוער בבקשה. היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד עודד רומנו ומהנדס הוועדה אדר' מריוס ראפ, הסבירו לנוכחים את אי חוקיות הבקשה ובעוד שחלק מחברי המליאה, שהלכו אחר פרשנותו של התושב, הביעו דעתם שיש לאשר את הבקשה, בסוף הדיון נמנעו בהצבעתם והוועדה המקומית דחתה בקשתו של התושב. לפיכך, הגיש התושב ערר על ההחלטה.
בין היתר, טען התושב לאכיפה בררנית בעניינו, לכך כי יש לו זכויות בשטח בו הוא מבקש להקים את הגדר, ולכך כי המצב התכנוני של השטח, מאפשר הקמת הגדר.
כאמור, ועדת הערר דחתה טענותיו של התושב ואישרה את עמדתה של הוועדה המקומית, כי לא תותר בניית הגדר.
עו"ד רומנו: "הוועדה פועלת בנחישות כדי למנוע פלישה של תושבים לתחומי שטח ציבורי ועשיית שימוש בשטחים אלו לצרכים פרטיים. אני שמח כי עמדת הוועדה המקומית התקבלה בוועדת הערר, והדבר היה צפוי".