משפרים ללא הפסקה: נגישות


משפרים ללא הפסקה  

 

עוד שיפורי נגישות 

המועצה המקומית קרית טבעון ממשיכה בביצוע מגוון רחב של שיפורי הנגשה ברחבי הקריה בניהם: הנגשה נוספת של תחנות אוטובוס ביישוב והנגשת מדרכות. הפרויקט בוצע לאחר שנתקבל תקציב ממשרד הפנים  לטובת הנושא והמליאה אישרה תב"ר (תקציב בלתי רגיל)  בסך 320 אלף שקל לצורך ביצוע העבודות. 

בנוסף הונגש מתנ"ס קרית חרושת כולל רמפה בכניסה, פסים זוהרים ומונעי החלקה בגרם המדרגות וכן הקצאת חניה לנכים הבאים לבקר במקום. הנגשת הגן והמתנ"ס בוצעו בעלות של כ-150 אלף ₪ ומימון מפעל הפיס. 

לדברי מנהל הבינוי במועצה הרשות המקומית משקיעה משאבים רבים בשנים האחרות על מנת להנגיש את מוסדות הציבור בקריה, התחבורה הציבורית, המדרכות ועוד. כל זאת על מנת להקל על אוכלוסיות המתקשות בניידות, בעלי מוגבלויות, הורים לילדים קטנים, קשישים ועוד.