עליה במתן היתרי בנייה ברחבי הקריה


עליה במתן היתרי בנייה ברחבי קרית טבעון 

בשנת 2013 אישרה הוועדה לתכנון ובניה במועצה המקומית קרית טבעון  173 היתרי בניה לבתים חדשים ותוספות ברחבי היישוב. מדובר בעליה של כשבעה אחוזים בהשוואה לשנת  2012 (162 היתרי בניה).ובנוסף , אושרו 25 פיצולי חלקות. 

עוד נתונים בנושא: בשנת 2013 הוגשו 264 בקשות להיתר בניה ובשנת 2012 הוגשו 237 , 168 תיקים נדונו ב-19 ועדות רישוי ו-99 תיקים נדונו בתשע ועדות משנה. 51 משפחות קיבלו "טפסי 4" בשנת 2013 ו- 47 בשנת 2012. 

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אמונה על קידום ומעקב אחר תכניות בניין עיר, ביוזמה של הרשות המקומית או ביוזמה פרטית. בנוסף, באחריות הוועדה, בדיקה ואישור בקשות להיתר בנייה, מעקב ופיקוח על הבנייה ברחבי היישוב כולל הוצאת טפסי 4 , תעודות גמר, צווי הפסקת עבודה, צווי הריסה ועוד.  

מהנדס המועצה מריוס ראפ: "העבודה במחלקה היא רבה ומגוונת. בכול שנה אנו מטפלים ביותר ויותר פניות ונושאים תוך ניסיון מתמיד להשתפר הן בקידום תכניות ופרויקטים ציבוריים והן בשירות לתושב."