אושר תקציב המועצה לשנת 2021 בסך 120,406 מיליון ₪


מליאת המועצה המקומית קרית טבעון אישרה השבוע את תקציב המועצה לשנת 2021, בסך של כ-120,406 מיליון ₪. במסגרת עקרון השקיפות, מליאת התקציב שודרה בשידור חי לתושבי היישוב וכך גם יפורסמו לתושבים התקציב שאושר וכן תכניות העבודה לשנת 2021 שהן מקושרות תקציב ואסטרטגיה

התקציב שאושר נושא בשורה מבחינה המשקל הרב שניתן בו לחינוך ובתי ספר, למרכזי המחזור ולשיפור פני היישוב. לדברי ממלאת מקום ראש המועצה, סיגלית עין קדם, למרות שהמדינה נמצאת בתקופת משבר כה מאתגרת - הרי שהמועצה מסיימת את שנת 2020 באופן מאוזן, כשאנחנו שומרים על מקומנו כראשות איתנה (אחת מ-29 בלבד בכל הארץ) ולאחר שהוצאנו לפועל את מירב הפרויקטים המתוכננים לשנת 2020 ואנו מקווים שהתושבים הבחינו בתנופת העשייה עד כה, אשר הולכת להימשך ביתר שאת בשנה הקרובה. עוד מוסיפה עין קדם וּמציינת כי תקציב 2021 מושתת על עקרונות שמרנות, אשר לוקחות בחשבון את הצורך של היישוב בהשקעות רבות, בהתאם לתכניות העבודה ל-2021: שכונה חדשה - "צל אורנים", על כל התשתיות הכרוכות בכך, לרבות בניית אשכול חינוך (בי"ס וגני ילדים); תכנון בי"ס חדש נוסף (במקום המבנה של בי"ס נרקיסים); בניית אולם ספורט חדיש ורב תכליתי; הקמת מרחבי למידה בכל רחבי היישוב; פרויקט תאורת לד כלל יישובי; פרויקט תאורה בטיילת קרית חרושת ועוד פרויקטים נוספים רבים.

תקציב 2021 מציג עלייה של כעשרה מיליון ₪ לעומת תקציב 2020, וכאמור נושא בשורה בתחומים הבאים:

  • שיפור פני היישוב – בשנת 2021 מתוכננת השקעה תקציבית משמעותית בשיפור ושדרוג רמת התחזוקה והניקיון של היישוב, שיפור רמת התחזוקה של המרחב הציבורי, כגון כבישים, מדרכות, גנים וכדומה.
  • קיימות ואיכות הסביבה – השקעה בהקמת פינות מחזור חדשות ביישוב וכן מתן דגש מיוחד על תודעת הקיימות בכלל וגינון בר קיימא בפרט.
  • חינוך – החינוך היישובי ממשיך להיות מוקד העשייה בקריה ומקבל ביטוי בהשקעה של מיליוני שקלים בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח. השקעות המועצה פר תלמיד עלו בתקציב 2021 ל- 8,924 ₪. בנוסף, מתוכנן פיתוח "קמפוס יישובי" ומינוף תכניות פדגוגיות חדשניות של מערכת החינוך ביישוב.
  • פיתוח קהילתי – לרבות חיזוק הגופים המתוקצבים וזאת לרווחת התושבים ובשאיפה לתת מתן מענה רחב בנושאי תרבות ופנאי.
  • מיצויי תקציבים ממשרדים ממשלתיים וגיוס כספים – באמצעות "קולות קוראים", חיסכון כספי בהוצאות המועצה ועוד. כל אלו מאפשרים הקטנת העברת כספים מקרן הפיתוח לטובת איזון התקציב.
  • השקעה משמעותית במתקני הספורט – בריכת חנה סנש, אולמות הספורט ומתקני כושר חדשים ברחבי היישוב.
  • שירות לתושב – עליית מדרגה בהיבטי שירות, בדגש על שירותים דיגיטליים.
  • פרויקטים נוספים: תאורה בטיילת ותאורת לד בכל היישוב, תכנון בית ספר נרקיסים החדש, הקמת אשכול חינוך "צל אורנים" ועוד.

ראש המועצה, עידו גרינבלום: "כדי להגשים את כל החלומות שלנו עבור קריית טבעון ולהצעיד את היישוב להישגים והצלחות, צריך תכניות מסודרות ואנשים מצוינים ואת זה יש לנו לשמחתי, בהנהלת המועצה ובקהילה. משבר הקורונה וחוסר הוודאות שחווינו השנה, לא מנעו מאיתנו לגבש תכניות עבודה ששואפות למצוינות - לא פחות - כאשר על מנת להגשים אותן, צריך תכנית אסטרטגיה ארוכת טווח ובעיקר צריך תכנון תקציב בר יישום, מאוזן, שקול ואחראי.

התקציב שאישרנו השבוע מבטא באופן מדויק את צרכי הרשות. התמקדנו בשיפור נראות פני היישוב ויצירת בשורה משמעותית בנושא החינוך. תודתי הגדולה לגזברית המועצה ולצוות המחלקה, לממלאת מקומי סיגלית עין קדם ולכל הנהלת המועצה על שותפות אמיתית ואחריות ציבורית. אסיים ואומר שערך משמעותי שהצבנו בפנינו הוא ערך השקיפות והשיתוף. אנחנו מאמינים שארגונים איכותיים יודעים לשתף בתכניות, באתגרים, בהצלחות ובכישלונות, לכן אני מזמין את התושבים לעיין בתכניות העבודה והתקציב, לשמוע לשאול ולהכיר".

גזברית המועצה, סיון לוי: “בהכנת תקציב המועצה הושקעו מאות שעות עבודה מאומצות. אין ספק כי לאור המצב הנוכחי במדינה, השנה יותר מתמיד, עמלנו קשה כדי לייצר רף תקציבי גבוה המייצג התנהלות תקינה ושמרנית המחייבת את מנהלי המחלקות לשאוף להתייעלות מרבית. המפתח להצלחה בכל תקציב הוא שמירה על האיזון תוך הקפדה על מקסום העשייה".

ממלאת מקום ראש המועצה, סיגלית עין קדם: "משבר הקורונה המתמשך הביא איתו מציאות חדשה ואי-ודאות. אני גאה לומר שחרף כך, המשכנו לפעול למימוש המטרות שלנו וסיימנו את השנה לאחר שביצענו כמעט את כולן. בתכנית התקציב לשנה הקרובה, פעלנו להקטנת המשיכה מקרנות הפיתוח בכדי לאפשר את כל התכניות העתידיות, הקטנו את היקף האשראי הבנקאי המתוכנן, תוך שמירה על רזרבה נכונה למינוף עתידי, המשכנו להתייעל באגף התפעול ונמשיך להתייעל גם בהמשך תוך שיפור מתמיד בחזות היישוב והשירות לתושב.
 

ישיבת מליאת המועצה בנושא תקציב 2021.jpe