אוכפים  את חוקי התכנון והבנייה בקרית טבעון

ראש המועצה עידו גרינבלום: "על תושבי קרית טבעון להפנים ששמירה על חוקי התכנון והבנייה ומניעת השתלטות על שטחים ציבוריים שומרת על שטחים אלו עבור כולנו"


הוועדה לתכנון ובניה בקרית טבעון באמצעות תובע המועצה עו"ד עודד רומנו אכפו לאחרונה מספר עבירות בתחום חוק התכנון והבנייה.
השתלטות על שטח ציבורי 1: תושב טבעון פרץ דרך גישה לביתו בתחום השטח הציבורי. העבירה התגלתה בעקבות תלונה שהתקבלה בוועדה. בשל העובדה כי הבניה האסורה התבצעה סמוך למועד גילוי העבירה ניתן היה להוציא צו הריסה מנהלי להסרת הדרך שנפרצה. לאחר הוצאת הצו, הבין התושב כי ביצע עבירה, הרס בעצמו את דרך הגישה והשיב את המצב לקדמותו.
השתלטות על שטח ציבורי 2: תושב בנה סככת חניה בשצ"פ (שטח ציבורי פתוח) בקרית עמל. פיקוח הוועדה גילה את העבירה ופעל להוצאת צו הריסה מנהלי כנגד הסככה. במהלך פעולות תאום לביצוע ההריסה בידי הוועדה, ביצע התושב את ההריסה בעצמו והעבירה הוסרה.
פיצול דירות: כנגד תושב רמת טבעון שפיצל את ביתו לשתי יחידות דיור הוגש כתב אישום המייחס לו שימוש חורג מהיתר בנכס. התושב הורשע בעבירה לפי הודאתו ובמסגרת גזר הדין הוטל עליו קנס בסך 60,000 ₪ לצד צו המורה לו לאחד את יחידות הדיור ולהפסיק את הפיצול האסור.
פירוק מחסן: תושב טבעון הציב מחסן בקומת עמודים של הבית משותף. התושב טען שהצבת המחסן הינה זמנית. לפי תקנות הפטור מהיתר הבניה, הצבת מחסן זמנית אפשרית עד ל 120 ימים בלבד ובתנאי כי התושב מדווח על כך לוועדה. גם משחלפו 120 ימים מהצבת המחסן, הוא לא הוסר. הדבר גרם לפתיחת הליכי חקירה ואכיפה מצד הוועדה, לרבות זימון התושב ודרישה להסרת המחסן, וכך אכן עשה. 
הסרת המחסן על ידי התושב מנעה המשך הליכי אכיפה במסגרתם ניתן היה להטיל על התושב קנס משמעותי.

ראש המועצה עידו גרינבלום: "על תושבי קרית טבעון להפנים ששמירה על חוקי התכנון והבנייה ומניעת השתלטות על שטחים ציבוריים שומרת על שטחים אלו עבור כולנו. המאבק בפיצולי דירות מונע העמסה על התשתיות ברחוב שלא מתוכננות להגדלת מספר הדיירים ברחוב. חוקי התכנון והבנייה מסייעים לנו לשמור על קרית טבעון יפה, ירוקה ומתוכננת כפי שאנחנו אוהבים אותה וכך נמשיך לשמור עליה".

שטח ציבורי

פלישה לשטח ציבורי