גן סחלב

גן שפתי לגלאי חובה.
הגן הוא על אזורי והרישום נעשה באמצעות השרות הפסיכולוגי חינוכי.

כתובת הגן: סמוך למרכז למידה רחוב אלונים 44
טלפון: 9532895

הגננת: ספי קובי  
הסייעת: גדיר זובידאת

גן יקינטון

גן שפתי לגלאי טרום חובה.
הגן הוא על אזורי.
הרישום באמצעות השרות הפסיכולוגי החינוכי.

כתובת הגן: רחוב מורן
טלפון: 9536760

הגננת: דלית רומנו
הסייעת: רותי ביטון