גן על אזורי

גן סחלב- גן חינוך מיוחד, תלת גילאי, לילדים מעוכבי התפתחות תפקודית ושפתית

תהליך הקבלה לגן סחלב נעשה בכפוף לוועדת אפיון וזכאות שהתקיימה במהלך שלוש השנים האחרונות וקבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחד, בחירת הורים בגן חינוך מיוחד, מקום פנוי, והתאמה למסגרת ובדיון משותף של צוות השפ"ח, פרט וחינוך מיוחד, מתי"א והפיקוח המחוזי, בוועדת שיבוץ שמתקיימת במהלך חודש יוני ברשות המקומית. העדיפות לשיבוץ בגן זה הינה לתושבי טבעון, ולאחר מכן לתלמידים המופנים למחלקת החינוך בקריית טבעון דרך אגפי חינוך ברשויות במחוז חיפה.

גן סחלב

גן שפתי

כתובת הגן: סמוך למרכז ענפים רחוב אלונים 44
טלפון: 9532895

הגננת: דלית רומנו
הסייעת: רותי ביטון