ילדי שנתון 2017 אשר קיבלו אישור ע"י ועדת גנים, על שנת גן נוספת בגני המועצה, מחוייבים ברישום בטופס זה.

מסמכים נדרשים:

 • מכתב מהשירות הפסיכולוגי החינוכי המאשר שנת גן נוספת
 • הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי/ הוראה לחיוב חשבון
 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים (ועל שם ההורים)
 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב-
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

תושבים חדשים 

(או ששינו את כתובתם בתוך טבעון בשנה האחרונה)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים (תושבים חדשים בלבד) 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד
הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!

שימו לב -

תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".
בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם


יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️

 

הרשמה לשנת לימודים נוספת בגני הילדים

פרטי התלמיד/ה

מין
מין (חובה) שדה חובה

כתובת

מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה
מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בהנגשה
האם יש צורך בהנגשה (חובה) שדה חובה
יש למלא טופס הנגשה
האם מעוניינים במסגרת צהרון
האם מעוניינים במסגרת צהרון (חובה) שדה חובה
יש להירשם לצהרונים ברשת המתנ"סים ולהתעדכן ברשימת הצהרונים שעתידים להיפתח בתשפ"ג

פרטי ממלא/ת הבקשה

סטטוס ההורים
סטטוס ההורים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה (הורה 1)

האם ההורים מתגוררים באותה הכתובת?
האם ההורים מתגוררים באותה הכתובת?

פרטי ההורה (הורה 2)

חובה למלא כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת
הורה יחידני אינו/ה נדרש/ת למלא

אישור הרושמ/ת

מעמד הרושמ/ת
מעמד הרושמ/ת (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את התלמיד לגן אחר. *אם הרושם אינו הורה של הנרשם יש לצרף הרשאה.
מיופה כח / אומנה / אפוטרופוס
האם הנך תושב/ת חדש/ה בקרית טבעון
האם הנך תושב/ת חדש/ה בקרית טבעון (חובה) שדה חובה
Browser not supported