ילדי שנתון 2016 אשר קיבלו אישור על שנת גן נוספת שקיבלו אישור ע"י ועדת גנים

מחוייבים ברישום בטופס זה.

טפסים נדרשים:

  1. כתב הצהרה להורים גרושים / חיים בנפרד / אינם נשואים / יחידניים

  2. צילום ת.ז וספח עדכני של ההורים

  3. הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי/ הוראה לחיוב חשבון

תושבים חדשים

  1. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עוברים
  2. חוזה רכש / שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת עתידית למגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות

חשוב: על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של הנרשם.

 


יש ברשותכם את כל הטפסים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️

 

הרשמה לשנת לימודים נוספת בגני הילדים

פרטי התלמיד/ה

מין
מין (חובה) שדה חובה

כתובת

מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה
מגמה מבוקשת לשנת הלימודים הבאה (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בהנגשה
האם יש צורך בהנגשה (חובה) שדה חובה
יש למלא טופס הנגשה
האם מעוניינים במסגרת צהרון
האם מעוניינים במסגרת צהרון (חובה) שדה חובה
יש להירשם לצהרונים ברשת המתנ"סים ולהתעדכן ברשימת הצהרונים שעתידים להיפתח בתשפ"ג

פרטי ממלא/ת הבקשה

סטטוס ההורים
סטטוס ההורים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה (הורה 1)

פרטי ההורה (הורה 2)

חובה למלא כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת
הורה יחידני אינו/ה נדרש/ת למלא

אישור הרושמ/ת

מעמד הרושמ/ת
מעמד הרושמ/ת (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את התלמיד לגן אחר. *אם הרושם אינו הורה של הנרשם יש לצרף הרשאה.
מיופה כח / אומנה / אפוטרופוס
האם הנך תושב/ת חדש/ה בקרית טבעון
האם הנך תושב/ת חדש/ה בקרית טבעון (חובה) שדה חובה
Browser not supported